Incident Management System

Geen enkel bedrijf kan incidenten betreffende voedselveiligheid voor 100% uitsluiten. In geval van een incident moeten bedrijven de nodige maatregelen nemen om de situatie onder controle te houden. Ze kunnen daarvoor een beroep doen op gespecialiseerde organisaties, zoals bijvoorbeeld Food Security vzw. Wanneer een incident meerdere sectoren betreft, spreken we van een multisectoraal incident. Fevia heeft een Incident Management System (IMS) ontwikkeld om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op eventuele incidenten binnen de voedingsindustrie en deze in voorkomend geval zo optimaal mogelijk te kunnen beheren samen met de betrokken bedrijven en sectoren.

Nieuws