GS1 - Trustbox

Steeds meer consumenten kopen voedingsmiddelen aan via internet. Sinds december 2014, als gevolg van de toepassing van de verordening over het verstrekken van informatie aan consumenten (FIC Verordening), zijn alle etiketteringsvermeldingen (ingrediëntenlijst, allergenen, netto hoeveelheid, naam en adres van het bedrijf …) online beschikbaar voorafgaand aan de aankoop. Om al deze vermeldingen te centraliseren, heeft GS1, een organisatie die onder meer wereldwijd de barcodes beheert, een unieke databank gecreëerd: de Trustbox®. Bedrijven kunnen gegevens toevoegen in de Trustbox® en deze op ieder moment actualiseren. Dankzij deze unieke database baseren gebruikers van de gegevens, zoals verdelers en ontwikkelaars van smartphoneapplicaties, zich steeds op geactualiseerde informatie.

Fevia informeert haar leden over de toepasselijke wetgeving in verband met verkoop op afstand en over de ontwikkelingen van de Trustbox®.