Innovatie

Belgische voedingsindustrie top in innovatie

Zowel op vlak van product-, proces- en organisatie-en/of marketinginnovatie doet de Belgische voedingsindustrie het goed. Op basis van de laatste community innovation survey introduceerde 31% van de Belgische voedings- en drankenproducenten een productinnovatie en nogmaals 47% een procesinnovatie. 46% van de Belgische voedings- en drankenproducenten voerde ook een organisatie- en/of marketinginnovatie door. Hiermee staat België in vergelijking met zijn buurlanden telkens aan de top.

Figuur: aandeel voedings-, dranken- en tabaksproducenten die innovaties introduceerden naar type (2012-2014)

 

Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) stijgen

De voedingsindustrie besteedde in 2015 237,2 miljoen euro aan intramurale O&O-uitgaven (binnen de bedrijfsmuren). Ten opzichte van 2011 zijn de O&O-uitgaven met 57,7% toegenomen. Uitgedrukt als percentage van de toegevoegde waarde is er tussen 2011 en 2015 een stijging van de O&O-intensiteit van 2,2% naar 3%.

Figuur: evolutie interne O&O uitgaven (2005-2015)