Innovatie blijven stimuleren

Het streven naar een gezonde levensstijl, veranderende smaakpatronen of de toegenomen digitalisering: het zijn maar enkele van de vele maatschappelijke veranderingen en uitdagingen die een impact hebben op onze sector en haar ondernemers. In een maatschappij die voortdurend verandert, is het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve producten én processen cruciaal voor voedingsbedrijven om competitief te blijven.  

Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) is dus essentieel voor de toekomst van de voedingssector. Maar de voedingsindustrie is ook een échte kmo-sector. En net die kmo-bedrijven hebben niet altijd kritische massa om zelf O&O-projecten en -programma’s uit te werken.  

Een ambitieus en stimulerend innovatiebeleid, ook gericht op kmo’s, is daarom noodzakelijk. De laatste jaren zetten overheid en de voedingsindustrie hier samen belangrijke stappen met de ondersteuning en verdere uitbouw van de Speerpuntcluster Agrovoeding en de clusterorganisatie Flanders’ FOOD in Vlaanderen en de Pôle de compétitivité Wagralim in Wallonië. Beide organisaties hebben de ambitie om de innovatiecapaciteit bij voedingsbedrijven en bij kennisinstellingen te bundelen en te versterken om zo van België, Vlaanderen en Wallonië een topregio inzake innovatie te maken.    

Nu komt het erop aan om innovatie nog meer top of mind te maken bij onze voedingsbedrijven. De overheden moeten daarom verder inzetten op het stimuleren van vraaggedreven innovatie in de voedingsindustrie.

Wat vragen we van beleidsmakers?

Federaal

  • De verminderde doorstorting van de bedrijfsvoorheffing optimaliseren (optrekken tot 100%) en uitbreiden naar alle personeel betrokken bij O&O-projecten. 
  • Verder werken aan het wijzigen van de wetgeving rond productnormering van voedingsproducten zodat die innovatie niet langer tegenwerkt.

Vlaanderen

  • Het blijven ondersteunen en versterken van de Speerpuntcluster (SPC) Agrovoeding en de clusterorganisatie Flanders’ FOOD. 
  • De SPC vertegenwoordigt meer dan 300 Vlaamse voedingsbedrijven. Het plafond van 500.000 euro beperkt de capaciteit van de Speerpuntcluster en vertraagt innovatie bij bedrijven. De bedrijven dragen al meer dan 50% bij. De financiële middelen voor de clusterorganisatie moeten in verhouding staan tot het ledenaantal en hun financiële inbreng.       
  • Meer middelen voorzien voor de ondersteuning van opschalingsprojecten, want daar blokkeert het vaak bij kmo’s.

Wallonië

  • Waalse voedingsbedrijven ondersteunen in hun innovatie door verder in te zetten op de ontwikkeling van de competitiviteitspool Wagralim.   
  • Een stabiele financiering voor Wagralim voorzien in de tijd en aan de competitiviteitspool een centrale rol geven op het vlak van innovatie bij Waalse kmo’s, in nauwe samenwerking met de andere Waalse competitiviteitspolen.  
  • Herziening van de manier waarop competitiviteitspolen projecten en samenwerkingen beheren, zodat die vlotter verlopen en de samenwerking met de administraties wordt aangehaald. 
  • Specifieke middelen voorzien om de Waalse kmo’s te begeleiden bij de digitale transitie. 

Europa

Nieuw Interreg-programma voor subsidie van pilootinfrastructuur.