Doelstelling 16

Meer dan 90% drankverpakkingen recycleren

Samen met Fost Plus willen we tegen 2022 minstens 90% van de drankverpakkingen in België recycleren. Op termijn is ons streefdoel 100%. Bewustmaking, proefprojecten en andere acties zullen ons helpen dit doel te bereiken.
PDF-pictogram Download PDF fiche (395.1 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Tegen 2022 willen we 90% van alle drankverpakkingen op de Belgische markt recycleren. Op langere termijn is het onze ambitie om alle drankverpakkingen in te zamelen voor recyclage, in nauwe samenwerking met Fost Plus, de erkende Belgische organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We zetten de acties met Fost Plus verder en implementeren nieuwe acties:

 • In verschillende gemeenten rollen we het project The Click uit, dat consumenten door middel van nudging en een beloningssysteem wil stimuleren om de verpakkingen die ze buitenshuis gebruiken in de (juiste) afvalbak te gooien. We organiseren een extra sortering om daaruit de flessen te recupereren.
 • Via sensibilisering en proefprojecten zullen we, samen met Fost Plus, het sorteren in bedrijven en semipublieke ruimten intensiveren.
 • Samen met Fost Plus blijven we creatief nadenken over innovatieve systemen om de consument aan te moedigen om zijn of haar lege drankverpakkingen via het juiste inzamelingscircuit te deponeren.

Waar staan we vandaag?

We kijken naar de verhouding tussen de hoeveelheden PET-drankverpakkingen die Fost Plus inzamelt en recycleert en de hoeveelheid drankverpakkingen die leden van Fost Plus in België op de markt brengen.

In 2020 werd 93% van alle verkochte flessen  opgehaald voor recyclage. In 2022 daalde dit percentage naar 91%. Dit cijfer komt uit het jaarverslag van Fost Plus.

Europa ontwikkelt op dit moment een berekeningsmethode voor het inzamelings- en recyclagepercentage van drankverpakkingen die onder de EU-richtlijn voor single-sse plastics (SUP) vallen. Afhankelijk daarvan passen we de berekeningsmethode voor het recyclagepercentage waarschijnlijk aan. Het risico is groot dat het recyclagepercentage onder de 90% zakt.

Wat doen we concreet als sector?

Fost Plus en andere verpakkingsverantwoordelijken hebben maatregelen genomen om de inzameling van flessen voor recyclage te verhogen:

 • Drankenbedrijven financieren via de Groene Punt-bijdrage de inzameling, sortering en recyclage van hun verpakkingen, die door Fost Plus wordt georganiseerd.
 • Drankenbedrijven stimuleren de consument via gerichte communicatie op de flessen en via hun marketingcampagnes om verpakkingen correct te sorteren.
 • Met de uitbreiding van de blauwe zak naar de nieuwe blauwe zak tussen 1999 en 2021 heeft Fost Plus de sorteerboodschap vereenvoudigd. Daardoor sorteren burgers de verpakkingen die al in de blauwe zak mochten, zoals drankverpakkingen, nu nog beter.
 • Fost Plus neemt, al dan niet samen met drankenbedrijven, diverse initiatieven om buitenshuis geconsumeerde flessen in te zamelen, om de sortering in bedrijven makkelijker maken, om flessen in te zamelen op festivals en organiseert proefprojecten op verschillende openbare plaatsen zoals in ziekenhuizen en voetbalclubs.

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

 •  
 • Samen met Fost Plus zetten we de ontwikkeling van de applicatie The Click verder. In september 2023 werden er meer dan 1 miljoen stuks zwerfvuil opgehaald/vermeden door het gebruik van de app.Samen met Fost Plus en Comeos onderzocht Fevia grondig de mogelijkheid om een innovatief digitaal systeem op te zetten om nog meer drankverpakkingen in te zamelen.  Daartoe werd in 2022 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door PwC. In 2023 voerden we in samenwerking met OVAM pilootprojecten uit in Vlaanderen:In mei 2023 konden KBC-medewerkers in Leuven en medewerkers van de Corda Campus in Hasselt twee verschillende toepassingen testen.
 • In september/oktober 2023 testten bezoekers van Bobbejaanland drie weekends lang het digitale statiegeldsysteem uit.
 • Tegelijkertijd werd het systeem ook getest in Center Parcs De Haan. Daarnaast namen ook mensen die hun drankjes kochten bij de Spar in Wenduine deel aan de test.