Doelstelling 16

Meer dan 90% drankverpakkingen recycleren

Samen met Fost Plus willen we in 2022 minstens 90% van de drankverpakkingen in België recycleren. Op termijn is ons streefdoel 100%. Sensibilisering, proefprojecten en andere acties helpen ons om deze doelstelling te bereiken.
PDF-pictogram Download PDF fiche (358.83 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Tegen 2022 willen we 90% van alle drankverpakkingen op de Belgische markt recycleren. Op termijn willen we alle drankverpakkingen inzamelen voor recyclage. We doen dit in nauwe samenwerking met Fost Plus, de erkende Belgische organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We zetten de acties met Fost Plus verder en implementeren nieuwe acties:

  • We rollen in verschillende gemeenten het project The Click uit. Het doel van dit project is om door middel van nudging en een beloningssysteem consumenten aan te moedigen om verpakkingen die ze buitenshuis gebruiken in de (juiste) vuilbak te deponeren. We organiseren een extra sortering om de flessen daaruit te recupereren.
  • Via sensibilisering en proefprojecten zullen we, samen met Fost Plus, het sorteren in bedrijven en semipublieke ruimten intensiveren.
  • Samen met Fost Plus blijven we creatief nadenken over innovatieve systemen om de consument aan te moedigen om zijn of haar lege drankverpakkingen via het juiste inzamelingscircuit te deponeren.

Waar staan we vandaag?

We kijken naar de verhouding tussen de hoeveelheden PET-drankverpakkingen die zijn ingezameld en gerecycleerd door Fost Plus en de hoeveelheid drankverpakkingen die leden van Fost Plus in België op de markt brengen.

In 2020 werd 92% van het totaal aantal drankflessen op de markt gerecycleerd. Dit cijfer komt uit het jaarlijkse rapport van Fost Plus. Doordat we niet beschikken over gegevens van voorgaande jaren, kunnen we de evolutie niet nagaan.

Europa werkt op dit moment aan een berekeningsmethode voor het inzamelings- en recyclagepercentage van drankverpakkingen die onder de EU-richtlijn voor Single-Use Plastics (SUP) vallen. Afhankelijk van dit werk, passen we de berekeningsmethode voor het recyclagepercentage waarschijnlijk aan.

Wat doen we concreet als sector?

Fost Plus en andere verpakkingsverantwoordelijken hebben maatregelen genomen om de inzameling van flessen voor recyclage te verhogen:

  • Drankenbedrijven financieren via de Groene Punt-bijdrage de inzameling, sortering en recyclage van hun verpakkingen, die door Fost Plus wordt georganiseerd.
  • Drankenbedrijven stimuleren de consument via gerichte communicatie op de flessen en via hun marketingcampagnes om verpakkingen correct te sorteren.  
  • Met de uitbreiding van de blauwe zak naar de Nieuwe Blauwe Zak, tussen 1999 en 2021, vereenvoudigde Fost Plus de sorteerboodschap. Daardoor sorteren burgers de verpakkingen die al in de blauwe zak mochten, zoals drankverpakkingen, nu nog beter. 
  • Fost Plus neemt, al dan niet samen met drankenbedrijven, diverse initiatieven om buitenshuis geconsumeerde flessen in te zamelen, om de sortering in bedrijven makkelijker maken, om flessen in te zamelen op festivals en organiseert proefprojecten op verschillende openbare plaatsen zoals in ziekenhuizen en voetbalclubs.