Ann Nachtergaele

Food production & consumption policy Director

Ann is verantwoordelijk voor de cluster Food Production & Consumption Policy van Fevia. Zij volgt vooral de dossiers op die een directe impact hebben op de competitiviteit van de voedingsbedrijven. Ann coördineert ook de dossiers rond duurzaamheid binnen Fevia. Zij is o.a. verantwoordelijk voor de coördinatie van de duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie.

De cluster Food Production & Consumption Policy van Fevia is het knooppunt van de materie gelinkt aan de productie en consumptie van voeding: milieu impact; consumptie van grondstoffen zoals energie; gebruik van verpakkingen; consumenteninformatie, voedselveiligheid, nutritionele aspecten…. De bedrijven die lid zijn ontvangen er alle nodige informatie. De cluster zet concrete projecten op om bedrijven toe te laten zich klaar te maken voor de huidige en toekomstige uitdagingen, in dialoog met haar stakeholders.  De Belgische voedingsindustrie heeft haar stempel gedrukt op de duurzaamheidsroadmap. Fevia analyseert de evolutie van de sector, neemt deel aan projecten met het oog op het verduurzamen van het voedingssysteem en stelt tools ter beschikking van de Belgische bedrijven om duurzaamheid beter te kunnen integreren in hun strategie.

Artikels