Ann Nachtergaele

Environmental Affairs & Energy Director

Ann is verantwoordelijk voor het departement Milieu & Energie van Fevia. Zij volgt vooral de dossiers op die een directe impact hebben op de competitiviteit van de voedingsbedrijven. Ann coördineert ook de dossiers rond duurzaamheid binnen Fevia. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van het duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie.

Het departement Milieu en Energie van Fevia is het knooppunt voor alle milieu- en energiezaken gelinkt aan voedingsbedrijven en voeding. De bedrijven die lid zijn ontvangen er alle nodige informatie. Het departement zet concrete projecten op om bedrijven toe te laten de milieu-voetafdruk van hun activiteit en hun product te verminderen.
De Belgische voedingsindustrie heeft een groeistrategie die gebaseerd is op 4 thema’s inzake duurzaamheid (Welvaart, Sociaal, Maatschappij en Planeet). Fevia analyseert de evolutie van de sector, neemt deel aan projecten met het oog op het verduurzamen van het voedingssysteem en stelt tools ter beschikking van de Belgische bedrijven om duurzaamheid beter te kunnen integreren in hun strategie.