Coronaregels op het werk wijzigen

01.03.2022

Vanaf 7 maart gelden nieuwe coronaregels op het werk. Dan vervangt de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ de huidige generieke gids. Afstand moet vanaf dan zoveel als mogelijk worden bewaard. Als die niet kan worden bewaard, is een mondmasker aanbevolen. Daarnaast blijven andere preventiemaatregelen alsook ventilatie belangrijk. Bovendien wijzigt ook de aanbeveling tot telewerk, gezien we vanaf 7 maart in code geel zitten. 

Nadat enkele weken code oranje gold in het algemeen, geldt sinds maandag 7 maart 2022 code geel. Daardoor is ook de sterke aanbeveling rond telewerk geschrapt. Sinds 7 maart is ook de generieke gids aangepast, sinds dan geldt namelijk de zogenaamde waakzaamheidsfase op het werk. 

Daarbij moeten de algemene preventieregels worden nageleefd en moet je als werkgever bepaalde zaken, zoals social distancing, zo goed als mogelijk toepassen. Waar dat niet kan, is het mondmasker niet langer verplicht, maar aangewezen. 

De nieuwe generieke gids bevat niet enkel de regels in de waakzaamheidsfase van een epidemie of pandemie, maar ook andere fases voor wanneer de situatie verergert. 

Een volledige uitleg alsook de nieuwe generieke gids lees je hier