Duurzamere Tiense Suiker dankzij nieuwe diffusietoren

22.11.2023

De Tiense Suikerraffinaderij produceert voortaan milieuvriendelijkere suiker in haar nieuwe diffusietoren door in te zetten op innovatieve water- en energiebesparende technologieën. Het resultaat? Een jaarlijkse besparing van 6.000 ton CO2 en 150.000 kubieke meter water.

Diffusie: een cruciale stap in het suikerproductieproces

Diffusie of extractie is een cruciale stap in het productieproces van suiker. Een diffusietoren is een groot vat met warm water waarin suiker uit suikerbieten wordt gehaald. Het suikerwater wordt daarna gezuiverd, verdampt en gekristalliseerd tot suiker. Dit proces kan verder geoptimaliseerd worden. 

 

 

De state-of-the-art toren kan meer suikerbieten verwerken, tot wel 14.500 ton bieten per dag, en heeft een groter contactoppervlak. Gevolg: minder energieverbruik en minder suikerverlies. Zo verbruikt de toren 25% minder energie ten opzichte van de oude diffusietrommels en stoot ze zo’n 6.000 ton minder CO2 uit per jaar.

Daarnaast wordt het waterverbruik op jaarbasis met 150.000 m³ gereduceerd. De nieuwe toren slaagt er namelijk in om suikersap te zuiveren en verdampen met minder stoom, en zet in op waterhergebruik. 

Lange termijnvisie met focus op duurzaamheid 

Duurzaamheid zit in het DNA van Tiense Suiker: in februari 2022 sloot ze zich aan bij het Science Based Targets Initiative (SBTi), waarbij het zich engageerde om de eigen uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen. De investering van 25 miljoen euro in de diffusietoren maakt een energiezuiniger productieproces mogelijk en vormt een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen, namelijk: haar broeikasgasemissies halveren tegen 2030.

Jan Ingels, directeur van de fabrieken, is ervan overtuigd dat duurzame innovatie de sleutel tot succes is. “Het is belangrijk om oog te hebben voor innovatie en in “pole” positie mee te zijn met onze tijd, ook in een eeuwenoud productieproces zoals suiker. Alleen op deze manier kunnen we de zware concurrentiestrijd aan en onze activiteiten verankeren”.

Dit omvangrijke project kon op veel steun rekenen: de Vlaamse Overheid en de Strategische Ecologiesteun (STRES) investeerden samen 1 miljoen euro.