Economische werkloosheid aardappelverwerkende industrie

21.12.2018

De hittegolf van afgelopen zomer heeft de kwaliteit van de aardappeloogst aanzienlijk verminderd. Dat heeft dan ook grote gevolgen voor de aardappelverwerkende industrie. Daarom diende het PC118, op initiatief van Fevia en Belgapom, een unaniem advies in die de mogelijkheden van economische werkloosheid voor de arbeiders in de betrokken sector uitbreidt. Die uitbreiding is nu een feit.  

Het koninklijk besluit van 6 december 2018 is gepubliceerd in het Staatsblad en geldt van 21 december 2018 tot 31 oktober 2019. Dat kb verlengt de duur van de volledige schorsing omwille van economische werkloosheid in de aardappelverwerkende industrie tot 12 weken en 72 dagen werkloosheid, mits kennisgeving 7 dagen vooraf. Die kennisgeving bevat het begin en het einde van de schorsing alsook de data waarop de arbeiders economisch werkloos zullen zijn.

U vindt het kb als bijlage. Meer informatie over economische werkloosheid voor arbeiders leest u op de website van de RVA