Gemeenschappelijke verklaring terugkeermomenten telewerkers

10.05.2021

Telewerk is nog altijd verplicht, waar mogelijk. De impact van dit verplicht telewerk op het welzijn van het werk en op de productiviteit is echter niet te onderschatten. Het is daarom belangrijk om ook op dat vlak perspectief te beiden. Daarom stelden de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en van de Nationale Arbeidsraad op 7 mei 2021 een gemeenschappelijk verklaring op inzake terugkeermomenten van telewerkers.

In een gezamelijke verklaring benadrukken de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en van de Nationale Arbeidsraad dat het verplicht telewerk nog steeds een effectieve en efficiënte maatregel is om het risico op verspreiding van het virus op de werkvloer te verminderen. Niettemin menen ze dat, zodra de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames voldoende zijn gedaald en de vaccinatiegraad voldoende is toegenomen, een beperkte uitzondering op deze telewerkverplichting zou kunnen worden voorzien (door de bevoegde overheden) door terugkeermomenten mogelijk te maken voor werknemers die aan het verplicht telewerk zijn onderworpen en dit onder de strikte voorwaarden die in de verklaring worden opgesomd. De sociale partners vragen dat de bevoegde overheden rekening houden met deze verklaring wanneer ze zouden beslissen dergelijke terugkeermomenten toe te laten.

Je vindt hier de gemeenschappelijke verklaring.