Nieuwe afvalwetgeving in Brussel

17.02.2017

Een nieuw besluit, Brudalex (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX), moet het Brussels Gewest een wettelijk kader bieden om over te schakelen op een circulaire economie. Het nieuwe besluit is van toepassing op alle afvalstoffen, behalve de dierlijke bijproducten. Brudalex werd op 13 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 23 januari.

Volgende zaken kunnen een impact hebben voor voedingsbedrijven

Naast inzamelcontract ook traceerbaarheidsdocument vereist

Afvalproducenten moeten naast een inzamelcontract voortaan ook beschikken over een traceerbaarheidsdocument voor het vervoer /de afgifte van afvalstoffen. Dit document dient de afvalstoffen te vergezellen tijdens het vervoer ervan. Met andere woorden: dit document maakt het mogelijk om de actoren van de keten die betrokken zijn bij het afvalbeheer te traceren. Er is geen specifiek typedocument voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien. Alle documenten die de nodige informatie bevatten, zijn geldig. Dit traceerbaarheidsdocument kan een factuur zijn.

Alle traceerbaarheidsdocumenten worden bewaard en vormen samen een afvalregister.

Gebruikte frituurvetten en oliën

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor professionele voedingsoliën en -vetten wordt geschrapt. De UPV voor huishoudelijke voedingsoliën en -vetten wordt vanaf 1 januari 2019 ook geschrapt en vervangen door aangepaste bepalingen.

Voor de huishoudelijke voedingsolie en -vetten moeten de producenten de ingezamelde hoeveelheden van nu tot eind 2017 en van nu tot eind 2020 verhogen met respectievelijk 15 en 20 % van de hoeveelheid die in 2011 werd ingezameld. Daarbij draagt de producent de werkelijke en volledige kosten van de inzameling, het sorteren en de verwerking van de afgewerkte voedingsolie en – vetten. Daarnaast voeren de producenten en de publiekrechtelijke rechtspersonen gezamenlijk en regelmatig regionale en lokale voorlichtings- en sensibiliseringscampagnes gericht op de huishoudens.

Ook kleinhandelaars die voedingsolie en - vetten verkopen, kunnen de afgewerkte voedingsolie en - vetten van huishoudelijke oorsprong terugnemen.

Andere wijzigingen:

  • het verbod op het gebruik van plastic zakken voor eenmalig gebruik (d.w.z. niet-herbruikbare zakken) dat in werking treedt vanaf 1 september 2017 voor de kassazakjes en vanaf 1 september 2018 voor de overige plastic zakjes bestemd voor het verpakken van koopwaren.
  • hervorming van de regels inzake de traceerbaarheid, het register en het rapporteren van afvalstoffen;
  • ontwikkeling van regels inzake einde afvalfase;
  • wijziging van de lijst van de ingedeelde inrichtingen.