RVA richtlijnen tijdskrediet en bijkomende uren/overuren

01.04.2019

De RVA verspreidde recent nieuwe richtlijnen over loopbaanvermindering bij tijdskrediet en bijkomende uren/overuren. Verschillende Fevia-leden meldden ons problemen bij het omzetten van die nieuwe regels in de praktijk. We signaleerden  die dan ook bij het VBO, die hierover samenzit met de RVA.  

Nieuwe richtlijnen?

Tot voor kort aanvaardde de RVA dat werknemers in 1/5de of 1/2de tijdskrediet, verder tijdskrediet, bijkomende uren en overuren presteren. Voorwaarden waren dat dit niet systematisch gebeurt, dat de werknemer zijn akkoord geeft wanneer deze worden gepresteerd op zijn gewone inactiviteitsdag en dat ze worden gerecupereerd.

De RVA wijzigde echter recent zijn richtlijnen en beschouwt voortaan tijdskrediet absoluut onverenigbaar met het presteren van overuren, dat zijn hier uren boven de dag- of weekgrens.  Bovendien beperkt hij de mogelijkheden voor die werknemers om bijkomende uren te laten presteren door die werknemers. Bijkomende uren zijn uren gepresteerd na het vastgestelde of aangeplakte uurrooster zonder dag- en weekgrenzen te overschrijden.

De volgende voorwaarden blijven behouden:

  •  het presteren van bijkomende uren mag niet systematisch gebeuren
  •  de werknemer moet zijn akkoord geven om tewerkgesteld te worden op een gewone inactiviteitsdag
  •  de bijkomende uren moeten worden ingehaald tijdens de referteperiode en ten minste voor het einde van het tijdskrediet.

De RVA kondigt tot slot versterkte controles aan voor de naleving van de nieuwe richtlijnen. 

Verder verloop?

De verschillende bezorgdheden die Fevia-leden ons signaleerden, kaartten we aan bij het VBO. Het VBO gaat hierover eind deze week in gesprek met de RVA.

We houden u alvast op de hoogte. 

Aarzel niet om ons te contacteren bij bijkomende vragen of opmerkingen.