RVA richtlijnen tijdskrediet en bijkomende uren/overuren aangepast

24.12.2019

Eerder dit jaar verspreidde de RVA richtlijnen over loopbaanvermindering bij tijdskrediet en bijkomende uren/overuren. Die gaven in de praktijk problemen. Op aangeven van Fevia bepleitte het VBO een aanpassing ervan. Met resultaat: de RVA publiceert nu aangepaste richtlijnen.

Nieuwe richtlijnen?

Tot voor kort aanvaardde de RVA dat werknemers in 1/5de of 1/2de tijdskrediet, verder tijdskrediet, bijkomende uren en overuren presteren. Voorwaarden waren dat dit niet systematisch gebeurt, dat de werknemer zijn akkoord geeft wanneer deze worden gepresteerd op zijn gewone inactiviteitsdag en dat ze worden gerecupereerd.

De RVA wijzigde echter begin dit jaar zijn richtlijnen en beschouwde tijdskrediet absoluut onverenigbaar met het presteren van overuren, dat zijn hier uren boven de dag- of weekgrens.  Bovendien beperkte hij de mogelijkheden voor die werknemers om bijkomende uren te laten presteren door die werknemers. Bijkomende uren zijn uren gepresteerd na het vastgestelde of aangeplakte uurrooster zonder dag- en weekgrenzen te overschrijden.

De volgende voorwaarden blijven behouden:

  •  het presteren van bijkomende uren mag niet systematisch gebeuren
  •  de werknemer moet zijn akkoord geven om tewerkgesteld te worden op een gewone inactiviteitsdag
  •  de bijkomende uren moeten worden ingehaald tijdens de referteperiode en ten minste voor het einde van het tijdskrediet.

De RVA kondigde tot slot versterkte controles aan voor de naleving van de nieuwe richtlijnen. 

Aanpassing?

Nadat we de verschillende bezorgdheden die Fevia-leden ons signaleerden, aankaartten bij het VBO, ging die in gesprek met de RVA. Na verschillende maanden van overleg wijzigt de RVA nu de richtlijnen.

De RVA accepteert nu toch dat werknemers die deeltijds werken in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof, overuren en bijkomende uren met loontoeslag mogen presteren. Ook het standpunt aangaande de dagen arbeidsduurvermindering werd aangepast.

Een aantal principes die verduidelijkt worden in het infoblad zijn gewijzigd, met name:

  • of een werknemer in loopbaanonderbreking kan werken in een systeem van arbeidsduurverminderingsdagen (ADV-dagen) en
  • of een werknemer in loopbaanonderbreking bijkomende uren of overuren kan presteren.

Aarzel niet om ons te contacteren bij bijkomende vragen of opmerkingen.