Samenwerken met de nieuwe federale regering aan #ReverseTheCurve

06.10.2020

Eindelijk! Ons land heeft een nieuwe federale regering en dat is geen dag te vroeg. De uitdagingen waarvoor onze voedingsbedrijven staan zijn enorm. Onze sector werd zwaar getroffen door de coronacrisis maar heeft zowel de ambitie als het potentieel om bij te dragen aan economisch herstel. Dat kan enkel met een sterke regering die stabiliteit, een duidelijk, ondersteunend en stimulerend kader en toekomstperspectieven biedt aan onze ondernemers. Fevia wenst onze nieuwe premier De Croo en zijn regeringsploeg dan ook veel succes toe en we reiken hen de hand om samen te werken aan economische relance: #ReverseTheCurve!

Hefbomen voor economisch herstel

Terwijl we de strijd voor #FlattenTheCurve moeten blijven doorzetten, riep Fevia eerder dit jaar onze beleidsmakers op om snel een regering te vormen die werk kan maken van een omgekeerde, stijgende economische curve. We lanceerden daarvoor het #ReverseTheCurve plan met 3 x 3 maatregelen. Specifiek voor de nieuwe federale regering schoven we daaruit 7 concrete hefbomen naar voor. En we deelden ook de lessen die wij trokken uit de coronacrisis met onze beleidsmakers. We stellen vandaag tevreden vast dat heel wat voorstellen en werkpunten die wij naar voor schoven in de nieuwe federale regeerverklaring aan bod komen:

 1. De regering erkent het belang van het waarborgen van de voedselbevoorrading, wil de noodplanning daaromtrent evalueren en de verdere aanpak van de pandemie wetenschappelijk en economisch onderbouwen.
 2. Zij wil verder inzetten op economisch herstel in 2021 en 2022. Een economische relance is ook voor Fevia de beste garantie om werkgelegenheid in ons land te houden en de begroting aan te zuiveren.     
 3. Zij heeft oog voor de nood aan evenwichtige oplossingen in de post-corona periode, met aandacht voor zowel economische, ecologische als sociaal-maatschappelijke uitdagingen. 
 4. In het akkoord benadrukken de Vivaldi-partijen ook dat ze willen inzetten op een goed investeringsbeleid, onder andere door onderzoek en innovatie te ondersteunen. Voor Fevia zijn die investeringen noodzakelijk om onze bedrijven competitief te houden en ze te begeleiden in de transitie naar een digitale en circulaire economie.
 5. De nieuwe regering wil ook inzetten op nieuwe competenties, op omscholing en op inzetbaarheid via opleiding en op activering van werknemers in opzeg. Onze sector investeert nu al sterk in vorming, wat belangrijk is om onze Food Heroes klaar te stomen en alle kansen te geven voor de toekomst.
 6. Het bevorderen van de internationale handel, een sterke interne Europese markt en een gelijk speelveld komen expliciet aan bod. En er is ook aandacht voor het versterken van ons internationaal imago, wat uitermate belangrijk is voor onze sterk internationaal en exportgerichte voedingsindustrie.
 7. Ten slotte wil de regering in het Brexit-dossier streven naar een evenwichtig en coherent akkoord. Ze mikt op bijzondere ondersteuning voor getroffen regio’s en sectoren in geval van een no-deal of een hard Brexit. Onze voedingsindustrie behoort daar ook zeker toe.

Openstaande vragen en bezorgheden

Meerdere positieve elementen dus, maar tegelijk blijven er rond tal van uitdagingen vragen openstaan. De verdere invulling en concretisering ervan zal dan ook mee bepalen in welke mate dit akkoord echt een goede basis kan zijn om de vooropgestelde doelstellingen inzake groei, werkzaamheidsgraad, begroting en klimaat te halen. Want zoals vaak geldt: the devil is in the details…

Over een aantal passages maken we ons bovendien fundamentele bedenkingen. Fevia plant dan ook om binnenkort met de bevoegde ministers hierover de dialoog aan te gaan:

 1. De regering kondigt heel wat extra uitgaven aan. Die mogen zich niet op een of andere manier vertalen in inkomstenmaatregelen die een negatieve impact hebben op de competitiviteit en de veerkracht van onze bedrijven. Fevia ijvert ervoor om de loonkosten en de energiekost te verlagen, administratieve vereenvoudiging te realiseren, bijkomende lasten en complexiteit voor bedrijven te vermijden en blijvend aandacht te hebben voor de vele kmo’s in ons land en onze sector.
 2. Grensaankopen worden in het regeerakkoord niet expliciet benoemd. We roepen de nieuwe regering op om, rekening houdend met onze beperkte schaalgrootte en geografische ligging, de typisch Belgische lasagne aan taksen af te bouwen. Grensaankopen doen stoppen is een potentiële win-win om inkomsten, werkgelegenheid en koopkracht in ons land te houden.
 3. Ook het verpakkingsbeleid moet er één zijn op maat van ons land. Wij blijven onze engageren voor een circulair verpakkingsbeleid en minder zwerfvuil rekening houdend met de Belgische context en onze economische realiteit.
 4. Een gezondheidsbeleid dat vertrekt vanuit “slechte voeding versus goede voeding” dreigt zijn doel voorbij te schieten. We pleiten voor een wetenschappelijk onderbouwd beleid dat een evenwichtige voeding en gezonde voedingspatronen in een gezonde levensstijl centraal stelt.

Samenwerken met de sector… en met elkaar

Om te komen tot gecoördineerd, coherent beleid, in binnen- en buitenland, zal de nieuwe federale regering goed moeten samenwerken, zowel intern als met de andere regeringen in ons land. Zo moet er bijvoorbeeld snel een nationaal herstelplan komen, zodat België beroep kan doen op de 5 miljard euro die voor ons land voorzien is in het Europees Herstelfonds.

Fevia steekt ook naar de nieuwe regering de hand uit om intensief samen te werken met onze sector. Op het vlak van voedselveiligheid bijvoorbeeld, waar we al initiatieven nemen om de voedselveiligheid op hoog niveau en top of mind te houden in voedingsbedrijven.  

Mits samenwerking en het juiste beleid kunnen onze bedrijven bijdragen aan het herstel van de economie in ons land. Fevia sprak de ambitie uit om tegen eind 2022 opnieuw aan te sluiten bij het niveau van voor de crisis. We hebben dat potentieel: dat bewees 2019, een recordjaar op vlak van omzet, investeringen en tewerkstelling. Maar de coronacrisis heeft veel van onze voedingsbedrijven zwaar getroffen. Samen met onze 95.000 Food Heroes zijn onze ondernemers blijven doorwerken om iedereen van eten en drinken te voorzien. Zij verdienen dus een steuntje in de rug van de nieuwe federale regering!

Fevia staat alvast klaar om als stem van de grootste industriële (en lekkerste!) sector en als constructieve gesprekspartner aan tafel te gaan rond alles wat de voedingsindustrie aanbelangt. Samen kunnen we werk maken van #ReverseTheCurve!

Analyses van het regeerakkoord voor de andere expertisedomeinen

De volledige versie van het artikel is enkel beschikbaar voor Fevia-leden.
Lid worden? Klik hier
Ben je al lid? Meld je hier aan en lees verder