7 hefbomen voor de toekomstige federale regering

03.09.2020

Of en wanneer we een nieuwe federale regering mogen verwachten, is nog even koffiedik kijken. Maar dat we een daadkrachtige regering nodig hebben met het oog op economisch herstel en om het juiste kader te scheppen voor de uitdagingen waarvoor we staan, daarover mag geen twijfel bestaan. De voedingsindustrie heeft alvast de ambitie om mee haar schouders te zetten onder zo’n relance, om terug aan te knopen bij het potentieel waarvan recordjaar 2019 getuigde, om verder te bouwen op de veerkracht die onze bedrijven toonden in 2020 en om perspectief te bieden voor de toekomst. Onder het motto #ReverseTheCurve presenteert Fevia daarom een plan met 7 concrete hefbomen waarmee de volgende federale regering onze voedingsbedrijven - en dus de Belgische economie - een duw in de juiste richting kan geven.

#ReverseTheCurve

2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin een wereldwijde gezondheidscrisis uitmondde in een economische crisis. De Belgische voedingsindustrie deelde helaas in de klappen. En toch, als essentiële sector bleef de voedingsindustrie doorwerken om de voedselbevoorrading te verzekeren. Met dank aan de vele #FoodHeroes slaagden onze bedrijven erin om ook in volle lockdown iedereen te laten genieten van voldoende en lekkere voeding en dranken. Maar die inspanningen kwamen er tegen een prijs…

De vele investeringen in beschermingsmaatregelen, gestegen kosten voor absenteïsme, grondstoffen, transport en logistiek en het terugvallen van de afzet in horeca, food service en export: stuk voor stuk voelen de voedingsbedrijven de impact van de coronacrisis. Uit enquêtes die Fevia uitvoerde bij haar leden blijkt dat de meeste voedingsbedrijven dit jaar een omzetdaling verwachten tussen 10% en 35%. Heel wat bedrijven moesten in volle crisis ook hun toevlucht nemen tot het systeem van tijdelijke werkloosheid, voor gemiddeld 30% van hun werknemers.

De crisis maakte daarmee een abrupt einde, voorlopig althans, aan het mooie groeiverhaal dat onze voedingsindustrie de voorbije jaren optekende. 2019 was zelfs een absoluut recordjaar op het vlak van omzet, investeringen, export en jobs en met een binnenlandse markt die zich - eindelijk - herstelde. Die goede resultaten vóór de crisis maken dat we ook de ambitie durven uitspreken om terug aan te knopen met economisch herstel ná de crisis.

Het beschermen van de volksgezondheid blijft natuurlijk een prioriteit. Ons gezondheidssysteem bleef in volle crisis overeind dankzij collectieve inspanningen om #FlattenTheCurve te realiseren. Maar nu moeten we ook werk maken van #ReverseTheCurve: een omgekeerde, economische curve die terug omhoog gaat. De voedingsindustrie is als steunpilaar van de Belgische economie perfect geplaatst om daarin een cruciale rol te spelen.

Daarvoor hebben onze bedrijven ook verdere ondersteuning nodig van de toekomstige federale regering. Eerder dit jaar werkten we een plan uit met drie recepten voor #ReverseTheCurve: één om de Belgische markt te versterken, een tweede om de internationale handel te versterken en een derde om onze Food Heroes (van morgen) te steunen. Op basis van dat plan presenteren we vandaag 7 concrete hefbomen waarmee de volgende federale regering onze voedingsbedrijven - en dus de Belgische economie - de broodnodige zuurstof kan geven om onze ambitie waar te maken:

  1. Door samen de grensaankopen een halt toe te roepen houden we liefst 850 miljoen euro extra omzet in ons land en vermijden we dat de overheid 170 miljoen euro aan inkomsten verliest. We vragen daarom een engagement om samen de problematiek van de grensaankopen aan te pakken door ze in kaart te brengen, te objectiveren en oplossingen te vinden.
  2. Eerlijke spelregels voor alle spelers in de agro-voedingsketen is een basisvoorwaarde voor eerlijke handelspraktijken en voor correcte prijzen en leefbare marges. Dat komt ook kleinere producenten en de consumenten ten goede. We vragen daarom een correcte uitvoering van de Europese Unfair Trading Practices richtlijn, op maat van de Belgische situatie en met een gelijke bescherming voor alle producenten en leveranciers, ongeacht hun omvang.
  3. Slim investeren in de circulaire economie kan voedingsbedrijven helpen om efficiënter te werken en antwoorden te bieden aan de uitdagingen op het vlak van klimaat en milieu. We vragen om de sector te betrekken bij het uittekenen van een coherente aanpak die gebruik maakt van de mogelijkheden die de Farm to Fork strategie biedt.
  4. Export is de motor van de groei van de Belgische voedingsindustrie. Laten we dus protectionisme bestrijden, in Europa en in de wereld. We vragen steun voor gebalanceerde handelsakkoorden, een herstel van de handelsrelatie met de VS in het kader van het Airbus-Boeing conflict en een toekomstig economisch partnerschap met het Verenigd Koninkrijk dat de vlotte handel in voeding en dranken in stand houdt en een level playing field garandeert.
  5. Aangezien 75% van onze 27 miljard euro export naar de landen van de Europese Unie gaat, pleiten we ervoor om de kansen van Europese handel optimaal te benutten. We pleiten ervoor om de fondsen van de Next Generation EU toegankelijk te maken voor voedingsbedrijven, met name voor exporterende kmo’s. En we vragen om de voedingsindustrie te betrekken bij het opstellen van het Belgische nationale Recovery & Resilience Plan.
  6. Als klein land met een open economie moeten we ons internationaal imago versterken. De voedingsindustrie heeft met het generiek promotiemerk “Food.be – Small country. Great food.” een schitterend visitekaartje voor ons land. We vragen om dat mee te ondersteunen en in het buitenland de boodschap te versterken dat onze bedrijven “up and running” en “open for business” zijn.
  7. Zelfs al zet de crisis een zware druk op onze bedrijven en hun #FoodHeroes, toch blijft de nood aan technisch en wetenschappelijk geschoold personeel nog steeds aanwezig in onze voedingsbedrijven. We pleiten dan ook voor een aangepast federaal kader om de in- en doorstroom van broodnodige technische en wetenschappelijke profielen in en naar onze sector te versterken.