Voedingsindustrie is broodnodig in tijden van coronacrisis

31.03.2020

De coronacrisis treft ook de Belgische voedingsindustrie hard. Toch blijven onze voedingsbedrijven en hun teams op post om ervoor te zorgen dat we dagelijks eten op ons bord en drank op tafel krijgen. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, roept iedereen op om deze “Food Heroes” te ondersteunen en te bedanken. Met Bart Buysse, CEO van Fevia, nemen we een blik achter de schermen van de voedingsindustrie sinds de uitbraak van de coronacrisis.  

Bart, hoe ervaar jij de coronacrisis de voorbije weken?

In deze uitzonderlijke tijden is het belangrijk dat we allemaal gezond en veilig blijven, en dat we de maatregelen volgen van de Nationale Veiligheidsraad. Natuurlijk is dit voor niemand een eenvoudige zaak. We moeten elkaar steunen om het moraal hoog te houden, de productie draaiende te houden en met zoveel mogelijk aan het werk te blijven.

Hoe zie je het voor de voedingssector?

Onze sector is van essentieel belang voor de voedselbevoorrading. Onze voedingsbedrijven moeten dan ook operationeel kunnen blijven. Daarvoor hebben we mensen nodig. Die moeten we aanmoedigen om aan het werk te blijven. Naast veiligheid en gezondheid, moeten we er samen voor zorgen dat iedereen thuis lekker kan blijven eten en drinken. Wie kan daar niet dankbaar voor zijn?

Sinds de uitbraak van de crisis proberen we ook ons Fevia-team maximaal aan te moedigen en te ondersteunen. Het is immers alle hens aan dek om onze ondernemers met raad en daad bij te staan. We staan daarvoor continu in contact met onze bedrijven en sectoren, met de ketenpartners, de politiek en de media.

Aanmoedigen en ondersteunen probeer ik ook thuis voldoende te doen, als man en als vader. Al is daar mijn vrouw de grote manager. De momenten waarop we samen aan tafel genieten van onze maaltijd, zijn nog nooit zo belangrijk geweest, voor onszelf, maar ook voor alle mensen in de keten die dagdagelijks zorgen voor deze deugddoende momenten. Elke burger beseft vandaag hopelijk hoe belangrijk een sterke Belgische voedingsindustrie en -keten en onze eigen voedselbevoorrading wel zijn. Dat vervult me met heel veel trots. Net zoals in een gezin, hebben we elkaar allemaal nodig.

En hoe ervaren voedingsbedrijven de huidige crisis?

De impact van het virus en de verscherpte noodmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad terecht nam om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, laten zich uiteraard ook voelen bij bedrijven en werknemers in de voedingsindustrie.

Ruim zestig procent van de bedrijven telt meer afwezigen onder zijn personeel en bijna vier op de tien kampt hierdoor met productieproblemen (lees het persbericht). Tegelijk krijgen onze bedrijven te maken met sterk toenemende uitgaven, omwille van de stijgende kost voor arbeidsongeschiktheid en alle bijkomende uitgaven en uitdagingen om de coronacrisis het hoofd te bieden, naast vaak een verlies aan omzet door de dalende export en het stilvallen van de horeca en foodservice.

Over welke uitdagingen spreken we?

Als voedingsketen staan we de komende weken en maanden voor een grote uitdaging. De voedingsbedrijven moeten ervoor zorgen dat de productie blijft draaien en dat hun producten tot in de winkelrekken geraken. Maar ze hangen ook af van heel wat leveranciers, onderaannemers en dienstverleners. Onder meer voor verpakkingen, schoonmaak, wisselstukken, transport en logistiek.

Kortom, de keten kan haar personeel en partners niet missen. We moeten er ook op rekenen dat er op termijn voldoende grondstoffen zijn om voedingsproducten te blijven produceren. Ondertussen blijven onze voedingsbedrijven wel 24/7 voortwerken! Zo kunnen we de voedselvoorraden blijven aanvullen en tijdens de coronacrisis voldoende voeding en dranken blijven voorzien. Dat is een geruststelling.

Maar het toenemende personeelstekort en het probleem om beschikbare arbeidskrachten te vinden en ter plaatse te krijgen, baren onze bedrijven momenteel heel wat zorgen.

Hoe overleeft de voedingssector deze crisissituatie?

De voedingssector bestaat grotendeels uit kmo’s. Vele hebben het momenteel moeilijk. En dat terwijl onze voedingsbedrijven broodnodig zijn in de huidige context. De signalen die we bij Fevia van onze leden ontvangen, onder andere via onze 27 sectoren, brengen we samen onder de aandacht van de overheid om er werk van te maken.

Samen met de Boerenbond en de Fédération Wallonne de l’Agriculture hebben we de federale en regionale regeringen gevraagd om de agro-voedingssector te erkennen als sector van vitaal belang en om extra maatregelen te nemen om de continuïteit van de voedselbevoorrading te verzekeren (lees het persbericht hier).

Fevia zetelt mee in de taskforce onder leiding van Piet Vanthemsche die daarvoor een voedselbevoorradingsplan uitwerkt en continu bijstuurt. Ook op regionaal niveau is Fevia in dergelijke taskforces vertegenwoordigd. Van daaruit wordt rechtstreeks de link gelegd naar de politiek. Zo proberen we de sector de nodige steun te geven om actief te blijven en om deze crisis zo goed mogelijk door te komen.

Welke maatregelen werden reeds genomen vanuit de overheid?

De erkenning van de agro-voedingssector als essentiële sector was een eerste belangrijke stap. Er zijn op federaal en regionaal vlak al heel wat maatregelen genomen om onze ondernemers en hun werknemers te ondersteunen: noodkinderopvang (ook in de paasvakantie), uitstel van betaling van RSZ, bedrijfsvoorheffing en BTW, tijdelijke werkloosheid, een hinderpremie voor bedrijven en zaken die noodgedwongen moeten sluiten, de Vlaamse compensatiepremie voor ondernemingen die zware omzetverliezen lijden, duidelijkheid over het verder zetten van lopende en geplande promoties in de handel, het wegwerken van het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners en voor werknemers in bedrijven en instellingen uit essentiële sectoren, inclusief de voedingssector, de verlenging van de arbeidskaart voor economische migranten in Vlaanderen…

En we verwachten nog een reeks maatregelen om onze bedrijven te helpen om extra werkkrachten te vinden en om hun werknemers te stimuleren om actief te blijven.

Het doet deugd om te zien hoe bedrijven uit onze sector ook initiatieven nemen om bedrijven en werknemers uit onze maar ook uit andere essentiële sectoren te ondersteunen.

Wat zijn momenteel de grootste prioriteiten?

Een grote prioriteit blijft om voldoende personeel beschikbaar en gemotiveerd te houden. Verder is het van belang dat iedereen in de keten zijn verantwoordelijkheid neemt en goed beseft dat wat men als individuele schakel in de keten doet, onmiskenbaar gevolgen heeft voor alle andere schakels. Geen kunstgrepen of oneerlijke handelspraktijken, maar contracten en gemaakte afspraken correct nakomen, correct de facturen betalen, dat is de boodschap. Zo niet, doet men een domino-effect ontstaan met enorme economische gevolgen. Het is bovendien voor iedereen de beste garantie om zo goed mogelijk doorheen deze crisis te komen.

Tenslotte is ‘coördinatie’ het codewoord: op sectoraal en intersectoraal vlak, maar ook op federaal en regionaal politiek vlak. Als we goed samenwerken, kunnen we de impact zoveel mogelijk beperken. Nu ligt de focus vooral op het beheersen van de crisis, maar in de komende dagen en weken moeten we weer vooruitblikken en de basis leggen voor het economisch herstel. Want ook daar gaan onze bedrijven, klein en groot, nog een uitdagende periode tegemoet.

Hoe steunt Fevia de bedrijven concreet?

Fevia onderneemt verschillende acties om haar leden te ondersteunen. Het staat ter beschikking om de vele specifieke en praktische vragen te beantwoorden via telefoon en e-mail. Sinds de uitbraak kreeg het Fevia-team al duizenden vragen en e-mails. We werken dag en nacht om onze leden zo goed mogelijk te ondersteunen en aan te moedigen zodat ze verder kunnen.

We staan ook in continu contact met onze 27 sectoren om informatie, problemen en oplossingen uit te wisselen. We meten regelmatig de impact van de crisis door bevragingen bij onze sectoren en leden. Via onze website www.fevia.be/coronavirus en dagelijkse updates houden we onze bedrijven steevast op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de crisis en de maatregelen met betrekking tot onze sector.

Onze sectoren en leden zijn daarvoor heel dankbaar en sturen ons regelmatig hartverwarmende, aanmoedigende reacties. En wij zijn ook hen daarvoor dankbaar.

En wat met de mensen die blijven werken in voedingsbedrijven?

De vele mensen die op post blijven, verdienen ons respect voor de inspanningen die ze doen om ook in minder evidente omstandigheden te zorgen voor onze voeding en dranken. Onze bedrijven nemen dan ook extra voorzorgsmaatregelen, onder meer rond social distancing, om ervoor te zorgen dat dit op een veilige manier kan gebeuren. Dat is uiterst belangrijk. We ondersteunen onze bedrijven met concrete richtlijnen en raden hen aan om daarover intern overleg te plegen. Want dat is ook zeer belangrijk in deze tijden.

En we gaan nog een stap verder in de ondersteuning. Samen met onze 27 sectoren roepen we alle Belgen op om onze voedingshelden via sociale media een hart onder de riem te steken met de hashtag #FoodHeroes. Meer info vind je op www.foodheroes.be en in dit persbericht.

Heeft #FoodHeroes al de nodige weerklank gehad?

Het is een succes en we gaan het initiatief nog versterken! Heel wat burgers en bedrijven gaven intussen gehoor aan die oproep en deelden massaal foto’s en video’s op sociale media. Liefst 17 ministers spraken hun steun uit voor onze helden. We zijn heel dankbaar voor de steun die ze krijgen en zijn dan ook heel fier op de sector en zijn vele troeven en talenten. Het komt er dus op aan om onze Food Heroes verder te motiveren om ervoor te zorgen dat wij allemaal van die lekkere en kwalitatieve voeding en dranken kunnen blijven genieten. We vragen dan ook aan iedereen om ons daarbij te helpen. Want onze voeding en dranken zijn niet alleen noodzakelijk, zij zijn ook een welkome verfrissing en steun en toeverlaat voor vele mensen in deze bijzondere dagen.

Steun jij ook onze Food Heroes? Surf naar www.foodheroes.be en volg ons via @foodheroesbe