Voorzorgsmaatregelen voedingsindustrie houden corona-uitbraken onder controle

27.04.2021

Een nieuwe studie door de universiteiten UHasselt en KU Leuven, Idewe en Sciensano herhaalt de nood om waakzaam te blijven voor het corona-virus, ook op de werkvloer. De cijfers rond contract tracing en voornamelijk de rapportage door positief geteste personen over waar zij vermoeden besmet te zijn geworden, zijn en blijven een grote uitdaging. De vertaling van die cijfers en bijhorende studies in een persbericht en de berichtgeving in de media zijn dat evenzeer. Fevia nodigt iedereen dan ook uit om de cijfers en de studies op een genuanceerde manier te lezen en de juiste conclusies te trekken.

De studie erkent trouwens de beperkingen van de beschikbare data, maar bevestigt dat de stijging van het aantal met COVID-19 besmette personen in sectoren een halt is toegeroepen en bovendien daalt. Voor de voedingsindustrie benadrukt de studie dat de grote uitbraken in bedrijven onder controle zijn, maar dat voorzichtigheid geboden blijft.

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, erkent het belang van het blijven inzetten op preventie, efficiënte testing en tracing, en het versnellen van de vaccinatie. We bepleitten al meermaals dat werknemers actief in onze voedingsproductie prioriteit zouden moeten krijgen in de vaccinatiecampagne. Daarnaast staan ook verschillende voedingsbedrijven klaar om de vaccinatie in hun bedrijf te laten plaatsvinden en dat onze bedrijven ook een rol kunnen spelen voor de uitrol van de sneltesten. Fevia benadrukt bovendien dat voedingsbedrijven blijven investeren in beschermingsmateriaal en voorzorgsmaatregelen om hun werknemers veilig aan werk te houden en pleit voor een performante test- en vaccinatiestrategie.

“Als essentiële sector is het cruciaal dat onze bedrijven voeding en dranken kunnen blijven produceren in de meest veilige omstandigheden. Onze bedrijven zetten volop in op preventieve maatregelen, zoals opgenomen in onze sectorgidsprotocol. We waren overigens één van de eerste sectoren met zo’n protocol, dat ook als model heeft gediend voor andere sectoren. De nieuwe studie toont duidelijk aan dat de voedingsindustrie erin slaagt om uitbraken van het virus op de werkvloer onder controle te houden. Maar ook dat het voor onze bedrijven een voortdurende uitdaging en investering blijft. We staan open voor verdere ondersteuning en inzichten, maar betreuren dat bepaalde berichtgeving op basis van het wat minder genuanceerd persbericht onterecht de indruk wekt dat onze sector minder goed zou scoren,” aldus Bart Buysse, CEO van Fevia.

Bijlages: