"We moeten absoluut rekening houden met onze impact op de maatschappij en het milieu"

03.08.2021

Interview met Arnaud Bonnel, CEO van Food n'Joy 

De transitie naar een koolstofarme economie is voor een voedingsbedrijf allesbehalve een gemakkelijke uitdaging. Net daarom biedt Fevia Wallonie haar leden een persoonlijke begeleiding. Arnaud Bonnel, CEO van Food n’Joy, getuigt hoe een diagnose hielp om zijn bedrijfsstrategie scherp te stellen.

Afhankelijk van hun situatie kijken voedingsbedrijven op een verschillende manier naar hun bijdrage aan de koolstofarme transitie. Sommigen zijn er al helemaal van overtuigd dat voor hen een rol is weggelegd of zien in dat hun voortbestaan ervan afhangt. Andere bedrijven willen wel bijdragen, maar weten niet waar te beginnen. Net daarom is een externe begeleiding zo belangrijk. Die laat toe om met een neutrale blik naar het eigen bedrijf te kijken en om inspiratie op te doen bij andere bedrijven voor hun eigen strategie. 

Sinds januari 2021 is Amélie Gosset bij Fevia Wallonie aan de slag als experte circulaire economie/laag koolstofgehalte. Haar missie is om bedrijven bewust te maken van de noodzaak van een circulaire economie en een koolstofarme transitie. Ze begeleidt bedrijven met een diagnose om de juiste opportuniteiten te kunnen identificeren en vervolgens een deel van de acties te laten financieren via de mechanismen van Sowalfin. Deze steun dient voor kmo's die gevestigd zijn in het Waalse Gewest en vallen binnen het kader van de De Minimis-steun (zonder extra kosten voor het bedrijf). Wil je meer ontdekken ? (Her)lees gerust het artikel Circulaire economie ...  Le fabuleux destin d'Amélie Gosset.

Het is in deze context dat de paden van Arnaud Bonnel, Managing Director van Food n'Joy, en Amélie Gosset elkaar kruisten. Arnaud, die opportuniteiten kan herkennen, nam contact op met onze experte voor een beter zicht op haar missie en hoe haar tussenkomst Food n’Joy zou kunnen helpen om verder te gaan met haar transitieprogramma. Ze kwamen in mei bijeen om de diagnose vast te stellen. We geven dan ook graag het woord aan Arnaud Bonnel om zijn visie en ervaringen te delen.

Waarom zou een voedingsbedrijf de circulaire economie en de koolstofarme transitie moeten omarmen?

"De voedingsindustrie heeft tal van sociale, maatschappelijke en milieueffecten. Het is dan ook van essentieel belang om rekening te houden met deze effecten en om ze op te nemen in ons strategisch denken. Ik denk bijvoorbeeld aan de reflectie over hoe we onze verpakkingen en containers recycleerbaar of herbruikbaar kunnen maken. Maar ook hoe we onze fossiele brandstoffen kunnen vervangen door hernieuwbare energiebronnen en hoe we met andere vormen van mobiliteit onze CO2-uitstoot kunnen verminderen."

Wat was de aanleiding voor Food n'Joy om met de transitie te beginnen? Welke concrete maatregelen nam je?

"Het was eerst een individueel bewustzijn van de bedrijfsleiding dat vervolgens doorheen het bedrijf "sijpelde". Ieder van ons, burgers, overheidsorganisaties en ondernemingen, speelt een rol in het reduceren van onze milieueffecten. En wij kunnen, nog voor het te laat is, deel uitmaken van die transitie. Vandaag kunnen we de effecten van de menselijke factor op het milieu en het klimaat niet langer ontkennen. Er is dus een vorm van individuele en collectieve verantwoordelijkheid, die wij bij Food n'Joy ook oppakken.

Wij hebben veel voorbeelden van initiatieven die wij sinds 2013 namen, zoals alle maatregelen om ons energieverbruik te verminderen of onze huidige reflecties over de nieuwe generatie verpakkingen en containers die wij op de markt willen brengen."

Welke lessen trek je uit de circulaire economie/koolstofarme diagnose die Amélie, onze adviseur voor de voedingssector, uitvoerde?

"Zoals bij veel organisaties, is het ook voor ons moeilijk om zelf de nodige afstand te nemen en onze activiteiten objectief te beoordelen. Dat hangt samen met het feit dat we een kmo zijn met een lichte structuur en geen voltijdse duurzaamheidsverantwoordelijke. Dit is een voordeel omdat iedereen bij dit thema betrokken is en een verantwoordelijkheid draagt, maar ook een nadeel omdat we zelden de tijd nemen om de situatie te analyseren. 

De diagnose over een circulaire economie die Amélie namens Fevia Wallonie uitvoerde, creëerde een opportuniteit om samen te gaan zitten, de tijd te nemen om te analyseren wat we al hebben gedaan en om nieuwe wegen voor de komende jaren uit te stippelen. Eén van de punten die uit de diagnose naar voor kwam, was bijvoorbeeld de noodzaak om de vervanging van onze koelvloeistoffen tegen 2025 aan te pakken."

Op 23 juni organiseerde Fevia Wallonie een webinar rond de vraag "Wat betekent circulaire economie voor een voedingsbedrijf?”. Arnaud Bonnel lichtte daar toe hoe Food n'Joy op een eenvoudige en pragmatische manier een MVO-strategie toepaste. Aarzel niet om zijn bijdrage te (her)bekijken. 

 

Ideeën uitwisselen, inspireren, begeleiden... daarvoor kun je rekenen op Fevia!
Neem contact op met Amélie Gosset als je meer wil weten rond dit thema.