Doelstelling 19

Nog meer industrieel verpakkingsafval sorteren

De voedingsindustrie wil helpen om de circulariteit van industriële verpakkingen te vergroten. We doen dit onder meer door nog meer industrieel verpakkingsafval te sorteren.
PDF-pictogram Download PDF fiche (395.45 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Concreet willen we het aantal voedingsbedrijven dat industrieel verpakkingsafval op hun site sorteert, verder opkrikken. We kijken naar het aantal producenten van dranken en voedingsmiddelen (NACE-codes 11 en 12) die: 

  • Eén type verpakkingsmateriaal op hun productiesites sorteren;
  • Minimaal twee verpakkingsmaterialen op hun productiesites sorteren

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We werken samen met Valipac, het beheerorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen en voeren in 2023 een gerichte communicatie naar voedingsbedrijven. Naast een gerichte communicatie, zorgen we er samen met Valipac voor dat hun premiesysteem ook de vele kmo’s nog beter stimuleert om een correct sorteergedrag toe te passen.

Samen met enerzijds Denuo en afvalbedrijven en anderzijds de intercommunales, bekijken we of specifieke acties in de voedingssector mogelijk zijn.

Waar staan we vandaag?

Volgens de gegevens die Valipac inzamelde, sorteerde in 2017 32% van de voedingsbedrijven één verpakkingsmateriaal en 24% minimum twee materialen. Voor het jaar 2020 stelt Valipac vast dat het percentage voedingsbedrijven dat ten minste één materiaal sorteert met 1% gestegen is. Het percentage bedrijven dat minstens twee materialen sorteert, neemt toe (29%), terwijl het percentage bedrijven dat slechts één materiaal sorteert afneemt (29%). Het jaar 2021 bevestigt de stijgende sorteertrend. In 2022 sorteerde 29% van de voedingsbedrijven minstens 1 verpakking en 32 % minstens 2 verpakkingen. Het globale percentage gaat van 55% naar 61%.

Valipac heeft informatie over de bedrijven die gebruik maken van privé-operatoren. Het houdt wel geen rekening met de volgende bedrijven:

  • Bedrijven die een beroep doen op intercommunales voor het beheer van hun afval;
  • Bedrijven die gebruik maken van privé-ophalers voor hun algemeen afval en intercommunales voor hun gesorteerd afval (voornamelijk papier en karton). 

Deze bedrijven verschijnen als 'niet-sorteerders' in de Valipac-database, ook al sorteren ze eigenlijk wel hun afval. Hierdoor vormen de cijfergegevens van Valipac een onderschatting. Op dit moment is er geen mogelijkheid om te beschikken over betrouwbaardere gegevens over het sorteergedrag van bedrijven.

Wat doen we concreet als sector?

  • Fevia informeert bedrijven over de wettelijke verplichtingen inzake het sorteren van bedrijfsafval in meerdere fracties. 
  • Veel voedingsbedrijven sorteren hun verpakkingsafval al in meerdere stromen. 
  • Via een premiesysteem ondersteunt Valipac bedrijven die inspanningen leveren om hun bedrijfsafval correct te sorteren.

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

  • Er zijn voorafgaande contacten gelegd met Valipac en Denuo om samen een strategie te bepalen om het aantal voedingsbedrijven dat hun verpakkingsafval sorteert te verhogen.
  • Valipac is gestart met een diepgaandere analyse van de beschikbare gegevens voor de voedingsindustrie. Op basis daarvan wordt een communicatiestrategie opgezet in 2024.