Doelstelling 19

Nog meer industrieel verpakkingsafval sorteren

De voedingsindustrie wil helpen om de circulariteit van industriële verpakkingen te vergroten. We doen dit onder meer door nog meer industrieel verpakkingsafval te sorteren.
PDF-pictogram Download PDF fiche (282.01 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Concreet willen we het aantal voedingsbedrijven dat industrieel verpakkingsafval op hun site sorteert, verder opkrikken. We kijken naar het aantal producenten van dranken en voedingsmiddelen (NACE-codes 11 en 12) die: 

  • Eén type verpakkingsmateriaal op hun productiesites sorteren;
  • Minimaal twee verpakkingsmaterialen op hun productiesites sorteren.
     

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We werken samen met Valipac, het beheerorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen en voeren in 2023 gerichte communicatie naar voedingsbedrijven. Naast een gerichte communicatie, zorgen we samen met Valipac voor dat hun premiesysteem ook de vele kmo’s nog beter stimuleert om een correct sorteergedrag toe te passen.

Samen met enerzijds Denuo en afvalbedrijven en anderzijds de intercommunales, bekijken we of specifieke acties in de voedingssector mogelijk zijn.

Waar staan we vandaag?

In 2017 sorteerde 32% van de voedingsbedrijven één verpakkingsmateriaal en 24% minimum twee materialen. Er zijn geen gegevens beschikbaar na 2017. Valipac zal in 2022 gegevens publiceren voor het jaar 2021. 

Valipac heeft wel informatie over bedrijven die gebruik maken van privé-operatoren. Ze houden echter geen rekening met volgende bedrijven:  

  • Bedrijven die beroep doen op intercommunales voor het beheer van hun afval;
  • Bedrijven die gebruik maken van privé-ophalers voor hun algemeen afval en intercommunales voor hun gesorteerd afval (voornamelijk papier en karton). 

Deze bedrijven verschijnen als "niet-sorteerders" in de Valipac-database, ook al doen ze eigenlijk wel aan sorteren. Hierdoor vormen de cijfergegevens van Valipac een onderschatting. Op dit moment is er geen mogelijkheid om te beschikken over meer betrouwbare gegevens over het sorteergedrag van bedrijven.

Wat doen we concreet als sector?

  • We informeren bedrijven over de wettelijke verplichtingen voor de sortering van bedrijfsafval in meerdere fracties. 
  • Veel voedingsbedrijven sorteren hun verpakkingsafval al in meerdere stromen. 
  • Via een premiesysteem ondersteunt Valipac bedrijven die inspanningen leveren om hun bedrijfsafval correct te sorteren.