Augustin Goethals

Social Affairs Advisor

Augustin Goethals is sociaal juridisch adviseur bij het departement Social Affairs en adviseert de leden van Fevia op het vlak van sectoraal en collectief arbeidsrecht. Hij vertegenwoordigt de sector in de paritaire comités 118 en 220 waar hij tweejaarlijks deelneemt aan de de sectorale onderhandelingen voor de arbeiders en de bedienden. Hij zetelt als beheerder in de sociale fondsen van de voedingsindustrie en in het IPV. 

Het sociaal departement geeft algemene informatie inzake het collectieve arbeidsrecht en de sectorale cao’s. Dit departement geeft eveneens individueel advies aan de leden m.b.t. deze materie met bijzondere aandacht voor de relaties met de vakorganisaties.