Candice Joseph

Environmental Affairs & Energy advisor

Candice werd aangeworven in het kader van de Green Deal Anders Verpakt, een samenwerkingsproject waarin vier jaar lang wordt nagedacht over de preventie en het hergebruik van verpakkingen. Daarnaast is ze adviseur binnen het departement Milieu en Energie, waar ze de dossiers opvolgt rond verpakkingen, verpakkingsafval en de milieu-impact van producten, en ook andere milieudossiers ondersteunt.

Het departement Milieu en Energie van Fevia is het knooppunt voor alle milieu- en energiezaken gelinkt aan voedingsbedrijven en voeding. De bedrijven die lid zijn ontvangen er alle nodige informatie. Het departement zet concrete projecten op om bedrijven toe te laten de milieu-voetafdruk van hun activiteit en hun product te verminderen.