Melissa Augello

Event specialist

Melissa ondersteunt het departement Communicatie en beheert de organisatie van Fevia en Food.be evenementen. Ze staat ook in voor het uitwerken en updaten van communicatietools en -inhoud  (rapporten, website, ...) voor Fevia en Food.be en ondersteunt de verschillende departementen in hun dagelijks werk.

Melissa is ook assistente van Fenavian, de Federatie van de vleeswarenproducenten. Zij is de rechterhand van de directeur van Fenavian, en ondersteunt diverse activiteiten van de federatie. Zij staat in voor het dagelijkse administratieve beheer van de federatie. Via info@fenavian.be kan je steeds bij haar terecht.

Hiernaast werkt zij mee aan de organisatie van de innovatiewedstrijden in de voedingsindustrie, nl. Trofee Fevia Vlaanderen, Trophée Fevia Wallonie en Ecotrophelia.