Onze duurzaamheidsaanpak

Bij Fevia is het onze missie om de Belgische voedingsindustrie te begeleiden en ondersteunen bij het creëren van duurzame waarde. Dat doen we onder andere door een structurele dialoog tussen de sector en haar sociaaleconomische omgeving te faciliteren. Vanuit die rol evalueerden we eind 2020 de visie en duurzaamheidsstrategie van de sector richting 2025. Deze evaluatie werd gedaan met de hulp van Sustenuto.

We hielden in onze aanpak rekening met een aantal trends die de afgelopen jaren nog belangrijker zijn geworden, zoals gezondheid, klimaat en verpakkingen. We betrokken zowel interne als externe stakeholders. Bovendien integreerden we de resultaten van een onderzoek dat Why5 Research uitvoerde bij een representatief staal Belgische consumenten, over voeding en duurzaamheid en hun verwachtingen voor de Belgische voedingsindustrie.

Impactanalyse

Vanuit Fevia gingen we het belang na van de maatschappelijke impact van de activiteiten van de voedingsindustrie. We baseerden ons hiervoor op een analyse van de waardeketen en een vergelijkende studie met andere spelers in Europa. Vervolgens identificeerden we de onderwerpen waarop we in de toekomst prioritair zullen werken.

Ook de belangrijkste externe stakeholders voerden deze oefening uit. Zo komen we tot een ​​materialiteitsmatrix die het belang van de verschillende thema's vanuit zowel intern als extern oogpunt laat zien.

In deze matrix verwerkten we zowel de thema’s die uit het consumentenonderzoek naar voren kwamen als de sociaaleconomische thema's die stakeholders belangrijk vinden. Op basis hiervan identificeerden we 15 prioritaire thema’s waarvoor we sectordoelstellingen richting 2025 formuleerden.

Onze bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Met deze duurzaamheidsroadmap zal de Belgische voedingsindustrie de komende jaren prioritair bijdragen aan twaalf duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDS’s) op de VN-agenda voor 2030.