Mars

De aanpak van Mars m.b.t. duurzame verpakkingen betreft 3 onderling verweven gebieden: materialen en design, infrastructuur en consumentengedrag.

Herbruiken, recycleren en gedragsverandering

  • Mars steunt de omschakeling naar circulair verpakkings-redesign en verpakkingsbeleid en dit gebaseerd op de volledige life-cycle van verpakking.
  • Mars ondertekende de Ellen MacArthur Foundation’s New Plastic Economy Global Commitment. Deze verbintenis omvat een circulaire visie voor plastiek waarin deze nooit afval wordt. Meer specifiek werkt Mars op het elimineren van problematische of onnodige verpakking, het bevorderen van hergebruik-modellen waar dat relevant is, het ontwerpen van verpakking die 100% recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar is tegen 2025 en het gebruikmaken van gerecycleerd materiaal waar er geen conflict is m.b.t. voedselveiligheidsregulering.  
  • Mars wenst niet dat eender welke van de eigen verpakkingen, in de natuur terechtkomen. Daartoe draagt Mars bij binnen eigen en cross-industry-engagementen m.b.t. infrastructuur en beleid om verdere vooruitgang te boeken.
  • Voor Mars is zwerfvuil genereren in de eerste plaats onaanvaardbaar gedrag. Naast eigen initiatieven wil Mars dan ook samen met alle betrokken actoren inzetten op bewustwording en duurzame gedragsverandering in gedeelde verantwoordelijkheid.

Meer weten? Klik hier

Acties