Zwerfvuil

Sinds 2015 verbindt de voedingsindustrie zich ertoe om samen met de drie Gewesten de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen. In Vlaanderen moet die hoeveelheid met 20% dalen van 2014 tot 2022. In Wallonië moet de daling eveneens 20% bedragen, terwijl de daling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijk moet zijn. In 2018 scherpten we dit engagement aan met een specifieke doelstelling voor verpakkingen: een daling met 50% tegen 2025. Als we die doelstelling willen halen, moeten iedereen samenwerken. En zeker op vlak van handhaving.

Ontdek hieronder de acties die wij, samen met onze partners, ondernemen.

17 miljoen euro in de strijd tegen zwerfvuil

Via een gewestelijke bijdrage besteed Fost Plus al jaren een deel van haar budget aan de strijd tegen zwerfafval. Zo ontstond ook het initiatief “In De Vuilbak”. In 2015 beslisten de bedrijven om het budget voor die strijd aanzienlijk op te trekken en de structuren te versterken. Sinds 2016 gaat er jaarlijks 17 miljoen euro naar de gewesten om de uitwerking en uitvoering van een gezamenlijk concreet actieplan. Die plannen worden gebouwd op vijf pijlers: participatie, infrastructuur, sensibilisering, de globale kwaliteitsomgeving en handhaving.

Regionale expertisecellen

Sinds 2016 financieren de bedrijven via Fost Plus regionale expertisecellen die een globaal actieplan tegen zwerfvuil uitwerken. De coördinatiecellen zijn Mooimakers in Vlaanderen en BeWapp in Wallonië. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er geen dergelijke structuur opgericht. Eén persoon coördineert er wel de acties van het bedrijfsleven. In Wallonië bestaat het team van BeWapp uit 11 personen die het actieprogramma ‘Wallonie Plus Propre’ implementeren. In Vlaanderen bestaat het team van Mooimakers uit 17 personen voor wie de openbare netheid elke dag opnieuw centraal staat. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat één persoon in voor de coördinatie van de door Fost Plus gefinancierde acties met Leefmilieu Brussel en Net Brussel.

Mooimakers en BeWapp: veel meer dan sensibiliseren alleen

De acties van de Mooimakers en BeWapp beperken zich niet tot sensibilisering. Hun doel bestaat erin om een grote maatschappelijke beweging op gang te brengen waardoor het straatbeeld van Vlaanderen en Wallonië er veel properder bij liggen. Sensibilisering is dus slechts een klein deel van het werk. Het team van de Mooimakers en BeWapp helpen gemeenten met: het uitwerken van projecten, coaching, het opzetten van actieplannen, de financiering van vuilnisbakken en andere infrastructuur, het testen van innovatieve systemen, het belonen van verenigingen, scholen of burgers, het organiseren van schoonmaakacties, handhaving en zoveel meer.

De Grote Lenteschoonmaak

De Grote Lenteschoonmaak is de grootste maatschappelijke beweging die in opmars is en zorgt voor een properder België. In de lente nemen steeds meer Belgen deel aan acties in het kader van de Grote Lenteschoonmaak van de Mooimakers en BeWapp. Zo staken in maart 2019 meer dan 160.000 Walen de handen uit de mouwen. Een duidelijk maatschappelijk signaal: afval weggooien op straat wordt niet meer aanvaard.

Acties