5 sectorfederaties verenigen zich in platform "Brussels Industries Synergy" en publiceren een gezamenlijke nota

24.01.2024

Gezamenlijk persbericht Agoria, Embuild, essenscia, Federgon en Fevia

  • Lancering van het platform Brussels Industries Synergy, dat vijf grote sectorfederaties van de Brusselse industrie verenigt en goed is voor 85.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen
  • Publicatie van een gemeenschappelijk memorandum in de aanloop naar de regionale en lokale verkiezingen
  • Brussels Industries Synergy wil de samenwerking met de regering, administraties en alle Brusselse stakeholders faciliteren en versterken om een duurzame economische toekomst voor de hoofdstad van Europa te verzekeren.

De vijf sectorfederaties die de sectoren technologie (Agoria), bouw (Embuild), chemie en life sciences (essenscia), human resources (Federgon) en voeding (Fevia) vertegenwoordigen, hebben hun krachten gebundeld om het platform "Brussels Industries Synergy" op te richten en een bevoorrechte partner te worden in de ontwikkeling van het Brusselse industriebeleid.

Met het oog op de komende regionale en lokale verkiezingen lanceert Brussels Industries Synergy een memorandum met concrete voorstellen voor het behoud van de vitaliteit van de industriële sectoren die werkgelegenheid bieden aan 85.000 mensen in de hoofstad. Het memorandum bevat een vijftigtal actiepunten, onderverdeeld in 5 kerndomeinen: talent, concurrentievermogen, de transitie op het vlak van energie, klimaat en digitalisering, innovatie en mobiliteit.

Frédéric Druck, directeur essenscia brussel-wallonie: “We zijn verheugd om onze sectorale visies samen te brengen in één platform. Zo willen we een sterkpartnerschap faciliteren met de verschillende spelers die het industriebeleid in Brussel aansturen. Gelijkaardige initiatieven in Vlaanderen en Wallonië, gebaseerd op een constructieve dialoog tussen overheden en industrie, tonen aan dat die aanpak werkt. Onze sectoren creëren economische en maatschappelijke toegevoegde waarde, stellen meer dan 85.000 mensen tewerk in Brussel en spelen via innovatie in op belangrijke maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst.”

Ondersteuning van innovatie en het aantrekken van talenten 

Brussel is de thuisbasis van zowel klinkende industriële namen als innovatieve start-ups. Als essentiële drijvende kracht achter de duurzame transitie, moet innovatie gestimuleerd worden door het aantrekkelijker maken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het vergemakkelijken van de oprichting van ecosystemen die verschillende actoren met elkaar verbinden: bedrijven, academische wereld, onderzoekscentra, regionale financierings- en ondersteuningsorganen, onderwijs- en opleidingsactoren. 

Om het nodige talent voor de industrie van de toekomst te vinden, moeten publiek-private partnerschappen worden voortgezet, onder andere via samenwerkingen rond opleiding en vorming, het bevorderen van duaal leren en sensibiliseren van jongeren over de mogelijkheden van wetenschappelijke en technische carrières.

Arnaud Le Grelle, directeur Federgon Brussel-Wallonie: “We hebben nood aan technisch talent voor de industrie van morgen. We moeten daarom Human Resources ontwikkelen die doelbewust meer circulair worden, net als stedelijke industriële sectoren.”

Het concurrentievermogen van Brussel, als hoofdstad van de EU, versterken

De inflatie van de gewestelijke en lokale belastingen en de administratieve complexiteit hebben een grote impact op de industriële sector en weerhouden potentiële investeerders ervan om zich in de Belgische hoofdstad te vestigen. Brussels Industries Synergy vraagt om complexe gewestelijke maatregelen te vermijden en administratieve procedures zoveel mogelijk te vereenvoudigen door ze meer te digitaliseren en meer gebruik te maken van artificiële intelligentie.

Het concurrentievermogen van Brussel vereist ook een verlaging van de belastingdruk en de toepassing van het 'level playing field'-principe,  dat eerlijke en evenwichtige concurrentieregels met andere Europese lidstaten garandeert. Er moet ook prioriteit worden gegeven aan het aantrekken van nieuwe economische en productieactiviteiten naar oude industrieterreinen. Daarnaast moet er een analyse worden gemaakt van het effect van de nieuwe regionale economische overgangsstrategie (GSET) op industriële en productieactiviteiten.

Anne Reul, directeur Fevia Brussel-Wallonie: “We vragen een geïntegreerde en gecoördineerde strategie van de overheid om de industrieën binnen de Brusselse economische transitie te versterken. Er is een gunstig klimaat nodig om Brussel aantrekkelijker te maken voor onze bedrijven om te investeren, te innoveren en jobs te creëren.”

René Konings, Manager Agoria Brussel: “Brussel heeft altijd een sterke industriële traditie gekend, die welvaart en jobs combineert. Om zich succesvol te ontwikkelen, zullen de steden van de toekomst moeten zorgen voor een goed evenwicht tussen huisvesting en ondernemerschap, met inbegrip van productieactiviteiten.”

De energie-, logistieke en digitale transitie tot een succes maken

Om de klimaatneutrale doelstelling van de Europese Green Deal te bereiken, moet de industrie kunnen vertrouwen op een concurrentiële energievisie voor de lange termijn, die bevoorradingszekerheid biedt en technologieneutraal is, met inbegrip van kernenergie van de nieuwste generatie. Wat de klimaattransitie betreft, moet er een passend regionaal rechtskader komen voor infrastructuur en technologieën voor het opvangen en opslaan van CO2.

Mobiliteit is essentieel om het concurrentievermogen van Brussel als economisch centrum in het hart van Europa te versterken. De elektrificatie op het grondgebied moet worden geïntensiveerd om elektrisch vervoer van werknemers en goederen mogelijk te maken. Ten slotte moet de toegankelijkheid van industriezones en productiesites worden verbeterd om nieuwe spelers en investeringen aan te trekken.

Jean-Christophe Vanderhaegen, Managing Director van Embuild Brussels-Vlaams Brabant: “De digitale transformatie van onze industrieën is ook een absolute prioriteit. Nu we evolueren naar meer duurzaamheid en efficiëntie, moet Brussel zich op elk niveau profileren als een slimme stad: connectiviteit van gebouwen, gegevensbeheer, cyberveiligheid en de ontwikkeling van intelligente stedelijke systemen. De integratie van slimme oplossingen in gebouwen is een belangrijke uitdaging in de context van de energietransitie van onze maatschappij.”

Perscontact

Over Brussels Industries Synergy

Brussels Industries Synergy is een gezamenlijk initiatief van de sectorfederaties Agoria (technologie), Embuild (bouw), essenscia (chemie en life sciences), Federgon (human resources) en Fevia (voeding). Deze vijf industriële sectoren zijn actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en leveren een belangrijke bijdrage aan de Brusselse economie, met 85.000 directe banen en 200.000 indirecte banen. Brussel is een toonbeeld van vooruitgang, innovatie en onderzoek op het vlak van wetenschap en industrie. Het is de thuisbasis van de grootste internationale industriële bedrijven, maar ook van een groot aantal O&O-centra, start-ups en KMO's. Als hoofdstad van Europa heeft Brussel de plicht om een uitstalraam te zijn voor Belgische expertise en een toegangspoort tot de sociaaleconomische wereld.