Instroom naar de sector

Belgische voedingsbedrijven zoeken steeds naar geschikte medewerkers. De voedingsindustrie als een aantrekkelijke sector in de kijker zetten bij werkzoekenden is dan ook een uitdaging waar Fevia veel belang aan hecht. Zo werkt Fevia nauw samen met arbeidsbemiddelingsdiensten en met zowel het secundair als het hoger onderwijs, bijvoorbeeld in het kader van de jaarlijkse Fevia Innovatiewedstrijden. Fevia pleit ook voor opleidingen op de werkvloer, bijvoorbeeld in de vorm van alternerend leren of in andere vormen van stages die toekomstige medewerkers laten proeven van de troeven van voedingsbedrijven. Om de opleidingen van jongeren in wetenschappelijke en technische richtingen nog beter te oriënteren op de noden van voedingsbedrijven ondersteunt Fevia ten slotte het STEM-programma (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Nieuws

Pers