Belgisch Ketenoverleg schakelt versnelling hoger

29.06.2015

Het Belgisch Ketenoverleg brengt sinds 2009 op vrijwillige basis de verschillende schakels uit de agrovoedingsketen - met name toelevering, landbouw, voedingsindustrie, handel en distributie - rond de tafel om gezamenlijke problemen en uitdagingen te bespreken en werk te maken van de duurzame ontwikkeling van de Belgische agrovoedingsketen. Hierbij wordt aandacht besteed aan een evenwichtig en stabiel kader in het belang van elke schakel van de keten en van de consument en de samenleving.

U vindt in bijlage het persbericht en de persnota.