De Vlaamse voedingsindustrie - Milieuneutraliteit tegen 2030 (on)mogelijk?

11.06.2014

Brussel, 10 juni 2014 – Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft in samenwerking met Fevia Vlaanderen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om na te gaan of de Vlaamse voedingsindustrie tegen 2030 milieuneutraal kan worden, zowel wat CO₂, water als afval betreft. Het is voor het eerst dat een dergelijke studie werd uitgevoerd in Vlaanderen. De resultaten ervan werden voorgesteld tijdens een colloquium in Gent en Jan Vander Stichele, voorzitter van FEVIA Vlaanderen, heeft er de nodige lessen uit getrokken. De sector geeft prioriteit aan materiaal-efficiëntie en de sluiting van de kringlopen binnen de voedingscyclus.

U vindt hieronder het volledig persbericht.