Economisch Jaarverslag 2009: Voedingsindustrie krijgt klappen, maar de werkgelegenheid houdt stand

10.12.2010

De economische crisis liet ook in de voedingsindustrie sporen na met een daling van de omzet met 4 % in 2009, maar de tewerkstelling bleef nagenoeg stabiel. 2010 kondigt zich goed aan met een stijging van het ondernemersvertrouwen (+2 in januari).

Het zopas gepubliceerde rapport over de economische ontwikkeling van de Belgische voedingsindustrie leert dat deze in 2008 nog opmerkelijk goed presteerde met een groei van de omzet van 9,3 % tot 40,4 miljard euro.  De totale verwerkende industrie liet voor hetzelfde jaar een omzetdaling optekenen van -7,3 %. Hoewel nog steeds in mindere mate dan de totale verwerkende industrie, zien we echter in 2009, dat ook de voedingsindustrie klappen krijgt. Zo daalt de omzet met -4 % (ten opzichte van -20 % in de verwerkende industrie) en maken ook de investeringen een diepe duik van -15% (ten opzichte van -24 % in de verwerkende industrie).

Voor het eerst in 9 jaar wordt er minder voeding gekocht

Volgens de Nationale Bank sparen de Belgen meer door de economische onzekerheid met een invloed op het koopgedrag als logisch gevolg. De gewonnen koopkracht die zich in de eerste maanden van 2009 aftekende, wordt dus voornamelijk gebruikt om bijkomend te sparen. Er wordt dan ook gezegd dat de vertraging binnen de sector een psychologisch effect is, meer dan een reëel economisch effect. Voor het eerst in 9 jaar werden minder voedingsmiddelen gekocht: 1 op 5 heeft de aankopen van voedingswaren teruggeschroefd resulterend in een daling van het totaal verkoop volume van 1,3%. 
De omzet in de kleinhandel is gedaald in het 2e kwartaal met 1,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar is wel gestegen met 5,8% tussen kwartaal 1 en kwartaal 2 in 2009 wat opnieuw een lichte positieve indicatie geeft.

De eerste tekenen van herstel

Verrassend positief is dat de tewerkstelling in de voedingsindustrie geen krimp geeft.  Zij is in 2009 zelfs nog licht gestegen met 0,3 % tot 89.131 arbeidsplaatsen in vergelijking met 2008.  
De handelsbalans toont eveneens tekenen van herstel met een stijging van 6,2% van kwartaal 1 naar kwartaal 2 en een stijging van 5,8 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

2010: herstel of dubbel dip?

Het nieuwe jaar kondigt zich goed aan met een stijging van het ondernemersvertrouwen in januari (+ 2,1).

Volgens de conjunctuurbarometer verwachten de bedrijfsleiders van de voedingsindustrie  8% meer materiële investeringen in 2010 t.o.v. 2009 (-19%)

Maar één zwaluw maakt de lente niet...Het consumentenvertrouwen blijft zeer broos


Contactpersoon : Chris Moris, Directeur-Général FEVIA, (cm@fevia.be, 0475/80 58 39)