Fevia Fonds steunt 10 nieuwe projecten voor gezonde levensstijl

20.05.2019

De basis van een gezonde levensstijl wordt gelegd in de kinder- en jeugdjaren, maar kinderen en jongeren hebben geen boodschap aan waarschuwingen voor later: evenwichtig eten en veel bewegen moet vooral lekker en fun zijn. Het Fonds voor Voeding en Welzijn van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, ondersteunt projecten die vanuit die instelling kinderen en jongeren een duwtje in de goede richting geven. Dit jaar krijgen 10 projecten samen 49.000 euro steun.

Een toffe polyvalente ruimte in het jeugdhuis waar je dans- of kookworkshops kan volgen, fruitboxen in de sportclub, leuke bewegingsopdrachten op school waardoor je je conditie ziet verbeteren, sport- en kookateliers in een van de armere wijken van Brussel, sta-tafels en een waterfontein op school… Alweer kon uit de ingezonden dossiers een heel gevarieerde selectie van projecten worden gemaakt voor steun van dit Fonds van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie.

“Belgische jongeren kampen helaas nog teveel met overgewicht. Ook vanuit de Belgische voedingsindustrie willen we de handschoen opnemen in de strijd tegen welvaartziektes. Onze ondernemers en hun teams investeren daarom bijvoorbeeld in innovatie om producten met minder vetten, suikers of zout op de markt te brengen of ze bieden producten in kleinere porties aan,” zegt Bart Buysse, CEO van Fevia. “Als federatie vinden we het ook belangrijk om lokale initiatieven te steunen die jongeren helpen om dagelijks evenwichtige keuzes te maken die passen binnen een gezonde levensstijl. Zowel het belang van evenwichtige voeding als van voldoende beweging komt in de projecten aan bod. Zo kunnen we samen bijdragen aan een betere volksgezondheid.”

Het Fonds van Fevia, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, steunt dit jaar vijf Nederlandstalige en vijf Franstalige projecten met in totaal 49.000 euro. In bijlage vindt u een beschrijving van alle geselecteerde projecten, die elk maximaal 5.000 euro ontvangen, evenals contactgegevens.

Het Fonds voor Voeding en Welzijn geeft hiermee al voor het twaalfde jaar steun aan projecten met deze missie. In die periode werden ruim 140 initiatieven gesteund, met in totaal ongeveer 700.000 euro.

Een nieuwe projectoproep wordt in oktober 2019 gelanceerd, voor opstartende lokale projecten die een gezonde levensstijl bevorderen, zowel qua voeding als qua lichaamsbeweging, en daarbij een duurzame gedragsverandering en meetbare resultaten beogen. De voorkeur gaat naar vernieuwende projecten die kinderen en/of jongeren actief betrekken, en waarin verschillende organisaties en personen samenwerken. Projecten voor kwetsbare doelgroepen worden als extra waardevol beschouwd.