FEVIA reageert op Test Aankoop: Consumenten aanzetten tot overconsumptie is onverantwoord.

01.10.2016

Brussel, 1 oktober 2016 – FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, wijst erop dat voedingsproducenten verpakkingen gebruiken om consumenten portiegroottes aan te bevelen die passen binnen een evenwichtig voedingspatroon. Dit is één van de manieren waarop ze hun verantwoordelijkheid naar de consument opnemen. FEVIA is voorstander om de regels rond die portiegroottes op Europees niveau te harmoniseren maar waarschuwt om consumenten tot overconsumptie aan te zetten. De PR-actie van Test Aankoop rond het gebruik van zogenaamd onrealistische portiegroottes op voedingsverpakkingen schiet bij de Belgische voedingsproducenten dan ook in het verkeerde keelgat.

“Met de recente Food Information to Consumers (FIC) verordening schrijft Europa voor wat producenten op het etiket moeten plaatsen. Daarin is voorlopig niets vastgelegd over de portiegroottes en we gaan akkoord met Test Aankoop dat dit een lacune is,” aldus Chris Moris, directeur-generaal van FEVIA. “Beweren dat producenten kleinere portiegroottes gebruiken om de consument te misleiden gaat niet alleen kort door de bocht, het zet mogelijk aan tot overconsumptie en daar passen wij voor. Producenten vertrekken van hoeveelheden die passen binnen een gezond en evenwichtig voedingspatroon en in afwachting van een officiële Europese harmonisatie hebben bepaalde sectoren zelf het initiatief genomen om hierover afspraken te maken. Dat is een kwestie van verantwoordelijk communiceren naar de consument toe.”

In het Convenant Evenwichtige Voeding, dat de voedingssector onlangs ondertekende met minister van volksgezondheid Maggie De Block, neemt FEVIA op verschillende manieren het engagement om bij te dragen aan het verlagen van de energie-inname bij consumenten en om een gezond, evenwichtig voedingspatroon te stimuleren. Dat gebeurt onder meer door innovatie, waardoor producenten een brede keuze aan de consument kunnen aanbieden. Maar producenten schuiven ook het reduceren van portiegroottes expliciet naar voor als één van de manieren om bij te dragen tot een daling in de energie-inname van de Belgische consument.