FEVIA stelt vragen bij aangekondigde “gezondheidstaksen”: meer dan een fiscaal experiment?

23.07.2015

Brussel, 23 juli 2015 – Deze ochtend kondigde de regering fier een akkoord over het budget en de veelbesproken taks-shift aan. Voor FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, bevat het akkoord verschillende positieve maatregelen zoals een verlaging van de patronale bijdrage naar 25% of versterkende maatregelen om O&O en nacht- en ploegenarbeid te stimuleren. Daartegenover staat een aangekondigde “gezondheidstaks” waarvan de gezondheidsvoordelen zeer twijfelachtig zijn. De negatieve impact van een dergelijke taks op de competitiviteit en werkgelegenheid van Belgische bedrijven lijkt meer voor de hand te liggen.

De voedingsindustrie bepleit reeds jaren een fundamentele aanpak van obesitas via een geïntegreerd gezondheidsbeleid, waarbij alle partijen – ook de voedingsindustrie – hun verantwoordelijkheid nemen. De vandaag aangekondigde gezondheidstaks lijkt vooral bedoeld als begrotingsmaatregel eerder dan als maatregel om Belgische consumenten een gezondere levensstijl aan te meten. De sector vraagt dan ook snel verduidelijking over de draagwijdte en impact van de maatregel.

Het invoeren van gelijkaardige taksen in andere landen mislukte in het verleden vaak door substitutie-gedrag: consumenten kopen goedkopere varianten van de dezelfde producten. Een echte oplossing voor de problematiek van obesitas en overgewicht vereist dat consumenten een gezondere levensstijl en voedingspatroon nastreven.

In een open economie als België dreigt ook grensshoppen de gezondheidseffecten van een dergelijke taks teniet te doen. Het effect dat wel overblijft, is dat Belgische voedingsbedrijven verliezen aan competitiviteit. De voedingsindustrie is de enige industriële sector die de voorbije tien jaar jobs in ons land wist te houden en pleit dan ook voor maatregelen die de gezondheid echt aanpakken zonder de competitiviteit van onze bedrijven te beschadigen.