Fevia veroordeelt ontwerp zwerfvuiltaks die prijs van onze winkelkar doet stijgen met €112 miljoen aan accijnzen

07.03.2024

Onze drie gewesten willen voedingsbedrijven een nieuwe verpakkingsheffing van 112 miljoen euro opleggen. Fevia protesteert tegen een belasting die drie keer hoger ligt dan in de buurlanden en die de Belgische consument verder in het nadeel brengt.

Europa heeft beslist dat voedings- en drankenproducenten moeten instaan voor de zwerfvuilkosten. Onze drie gewesten leggen momenteel de laatste hand aan een nieuwe wetgeving hierover. Ze berekenden dat producenten hiervoor 112 miljoen euro zouden moeten betalen. In onze buurlanden ligt dezelfde belasting verhoudingsgewijs drie keer lager.

Fevia uitte meermaals kritiek op de berekeningsmethode, die zich baseert op aangiftes van lokale overheden, en tegenstrijdige en onnauwkeurige gegevens over de samenstelling van zwerfvuil. Bart Buysse, CEO van Fevia: We begrijpen nog steeds niet waarom het opruimen van zwerfvuil in ons land drie keer zo veel zou kosten als in buurlanden zoals Frankrijk, Nederland en Duitsland. Loop maar eens rond in de steden en op het platteland van deze landen om te zien dat de aanwezigheid van zwerfvuil ook daar problematisch is en dat het regelmatig wordt opgeruimd. Wij geloven niet dat onze lokale overheden zoveel minder efficiënt zouden zijn.”

Hieronder een overzicht van de belastingen die onze bedrijven tot op heden al betalen. De zwerfvuiltaks zou worden toegevoegd aan een lasagne van verpakkingsheffingen die al veel te dik is:

Op basis van de plannen die nu op tafel liggen, zouden bedrijven de belasting al in augustus 2024 moeten betalen. Met deze nieuwe belasting loopt de verpakkingsheffing op tot meer dan 720 miljoen euro. Dat is goed voor bijna een euro per kg huishoudelijke verpakking, of gelijk aan 62 euro per jaar voor elke Belg.

 

Die nieuwe belasting zal de rentabiliteit van onze bedrijven, die al in het gedrang komt, nog meer onder druk zetten. Bedrijven zullen geen andere keuze hebben dan deze belasting door te rekenen in de verkoopprijs van voedingsmiddelen en dranken. Deze extra belasting zal dus opnieuw een impact hebben op de prijs van het winkelkarretje. En ons structureel concurrentienadeel ten opzichte van de buurlanden zal zo nog groter worden. Bart Buysse: In 2023 zagen we grensaankopen meer dan verdubbelen ten opzichte van 2022. Dat is een enorm winstverlies, niet alleen voor de Belgische economie, maar ook voor de overheidsfinanciën. In plaats van onredelijke nieuwe belastingen te heffen, zou België maatregelen moeten nemen om de fiscale lasagne te verminderen.” 

Voedingsbedrijven willen niet ontsnappen aan hun medeverantwoordelijkheid wat betreft de strijd tegen zwerfafval. Al jaren investeren ze in het verduurzamen van hun verpakkingen. Zij zijn van plan deze weg te vervolgen in de toekomst. Voor meer informatie, klik op deze link.