Fevia verwelkomt Brexit akkoord maar vraagt informatie en steun voor voedingsbedrijven

24.12.2020

Op de valreep bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dan toch een handelsakkoord zonder tarieven en quota. Voor de voedingsindustrie, met 2,1 miljard euro export naar het VK één van de meest getroffen sectoren door de Brexit, is dit akkoord goed nieuws. Maar Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, benadrukt dat de impact van de Brexit desondanks groot blijft en roept dan ook op om voedingsbedrijven nu maximaal te informeren en ondersteunen en om een vlotte handel in voeding en dranken te garanderen.

Nood aan centraal aanspreekpunt en overgangsperiode

“Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde grootste exportmarkt. Dit handelsakkoord is voor onze sector dan ook een meer dan welkom cadeau onder de kerstboom. Zonder handelsakkoord zouden onze bedrijven jaarlijks 321 miljoen euro aan tarieven moeten betalen, wat onze export gemiddeld 15% duurder zou maken. Toch zal dat niet verhinderen dat het een Kerstfeest in mineur blijft. Niet alleen is er de impact van de coronacrisis, maar er wachten onze bedrijven nog steeds extra heffingen en heel wat extra administratieve lasten door de Brexit. Laten we nu dus onze bedrijven, waaronder heel wat kmo’s, helpen om zich aan te passen aan een nieuwe realiteit,” pleit Bart Buysse, CEO van Fevia.

Dat het akkoord na nieuwjaar slechts voorwaardelijk in werking treedt, schept een periode van onzekerheid. Fevia vraagt concreet om op korte termijn en op een bevattelijke manier duidelijkheid te scheppen over wat het handelsakkoord voor onze voedingsbedrijven betekent qua regels en formaliteiten. Hiervoor is een centraal aanspreekpunt bij de Belgische overheid voor het bedrijfsleven cruciaal. Daarnaast moet er een overgangsperiode komen waarbij de focus niet op bestraffing maar wel op een optimale begeleiding van bedrijven ligt.

Green lanes installeren voor voedingsproducten

Na nieuwjaar zullen voedingsbedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren voor het eerst douaneaangiftes moeten doen en krijgen ze ook te maken met bijkomende gezondheidscontroles voor bepaalde voeding. De lange files met vrachtwagens die we de voorbije dagen al zagen aan de grensovergangen van en naar het Verenigd Koninkrijk zullen na 1 januari ongetwijfeld nog vaker opduiken, onder andere door de nieuwe grenscontroles. Om de voedselbevoorrading te blijven garanderen en voedselverlies te vermijden vraagt Fevia dan ook om transport van voedingswaren voorrang te verlenen aan de grenzen en zogenaamde “green lanes” in te stellen.

“Om zich aan te passen aan de post-Brexit realiteit moeten onze bedrijven investeren, in onder andere vorming, nieuwe software, logistieke oplossingen en de zoektocht naar alternatieve afzetmarkten. We roepen onze beleidsmakers dan ook op om onze bedrijven daarbij te ondersteunen, niet alleen vanuit het Europese Brexit Adjustment Reserve, maar ook nationaal en regionaal,” besluit Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia.