FEVIA waarschuwt tegen perverse gevolgen van prijshetze

10.12.2010

De Belgische prijzen van bewerkte voedingsmiddelen stegen in 2009 beduidend sneller dan in de buurlanden.  Dat schrijft het prijsobservatorium in zijn eerste jaarverslag.

Wat minder in het licht komt is de rol van de consument in dit verband.  Hierover is het rapport nochtans heel wat genuanceerder, zoals blijkt uit het volgende citaat:

"De consument heeft keuze uit een ruime variëteit en beschikt meer in het bijzonder over de mogelijkheid zich in het lager geprijsde en meer concurrentiële segment van de markt te bevoorraden, indien hij dat zou wensen. Individuele consumentenvoorkeur en/of onvolledige marktinformatie lijken ervoor te zorgen dat een deel van de consumenten echter bereid is om een hogere prijs voor een gelijksoortig product te betalen".

De prijs van voedingsmiddelen is het logische gevolg van een evenwicht tussen vraag en aanbod.  Het is de opdracht van het prijsobservatorium om na te gaan of de  marktwerking correct verloopt.  FEVIA wenst echter te waarschuwen tegen vergelijkingen met de buurlanden om de prijsvorming in België in vraag te stellen.  Een onredelijke en eenzijdige druk op de prijzen kan inderdaad leiden perverse neveneffecten voor de economische ontwikkeling van de sector. Een exclusieve focus op de prijzen dreigt te leiden tot verzwakking op de markt van de producenten, die zich trachten te positioneren op basis van andere elementen dan enkel de prijs (kwaliteit, diversiteit van het aanbod, innovatie, enz...)

Contactpersoon:
Chris Moris 0475 80 58 39