Fipronil- fraude: ook verwerkende voedingsindustrie haalt producten van de markt

19.08.2017

Naar aanleiding van recente evoluties in andere EU-lidstaten (waaronder Frankrijk) bevestigt FEVIA dat Belgische voedingsbedrijven ook in ons land verwerkte voedingsproducten van de markt halen.

De bedrijven van de voedingsindustrie volgen daarbij de instructies van het FAVV. Ze gaan op basis van tracering en analyses na of hun producten conform zijn met de Europese MRL-norm voor fipronil van 0,005 mg/kg. Producten die niet conform zijn worden van de markt gehaald en vernietigd.

FEVIA benadrukt dat de uitgevoerde analyses bevestigen dat voedingsproducten waarin eieren zijn verwerkt veilig zijn en blijven. Indien ook de voedselveiligheidsnorm (van 0,15 mg fipronil/kg verwerkt product) overschreden zou worden, dan zal de consument daarvan ommiddellijk op de hoogte gesteld worden via een persmededeling, in overeenstemming met de voorschriften die reeds lang van toepassing zijn. Een dergelijk geval heeft zich nog niet voorgedaan.