Fraudeurs hebben geen plaats in de Belgische voedingsindustrie

12.03.2018

Brussel, 12 maart 2018 - Voor Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, hebben fraudeurs geen plaats in de voedselketen. De frauduleuze praktijken van enkelingen dreigen het imago van de hele sector aan te tasten en zijn een vorm van concurrentievervalsing voor de vele Belgische voedingsbedrijven die dagelijks investeren in kwaliteit en voedselveiligheid. Fevia wil mee nadenken over hoe dergelijke individuele fraude in de toekomst beter te vermijden.

“Als voedingsindustrie beseffen we maar al te goed dat we het vertrouwen van de consument moeten verdienen. Voor de 4.400 bedrijven in onze sector die daar dagelijks hard voor werken en investeren in voedselveiligheid is de affaire Veviba een harde klap,” aldus Jean Eylenbosch, voorzitter van Fevia. “We kunnen niet aanvaarden dat de hele sector over één kam wordt geschoren met fraudeurs die bewust de regels omzeilen. Wij kijken uiteraard uit naar de resultaten van het onderzoek, maar het is nu reeds duidelijk dat ons imago hierdoor schade zal lijden.”

De Belgische voedingsindustrie investeerde de voorbije jaren aanzienlijk in voedselveiligheid en heeft op dat vlak een sterke reputatie opgebouwd, wat zich internationaal vertaalt in meer export. Vanuit andere landen kijkt men op naar het Belgische systeem om voedselveiligheid te bewaken, met de combinatie van autocontrole, meldingsplicht en controle door het onafhankelijke Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV).

 “Hoewel ons systeem om voedselveiligheid te bewaken vandaag al sterk is, gaven we vanuit Fevia aan onze leden de voorbije jaren al actief tips om fraude te detecteren en dubieuze leveranciers uit te sluiten. Maar niemand is 100% immuun voor fraude door een partij die bewust de regels omzeilt. We zijn daarom zelf vragende partij om, samen met alle betrokken partijen, na te denken over hoe we fraudeurs nog beter kunnen aanpakken en de kans ontnemen om ons imago te besmeuren,” aldus Chris Moris, directeur-generaal bij Fevia.