Georges Hanot nieuwe onafhankelijk voorzitter governance comité code faire handelsrelaties

07.12.2017

Persbericht Belgisch Ketenoverleg

Georges Hanot heeft op 30 november voor het eerst het voorzitterschap waargenomen van het governance comité van het Belgisch ketenoverleg agrovoeding. Het comité bewaakt de gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen, opgesteld op initiatief van het ketenoverleg. Met de aanstelling van een externe, onafhankelijke voorzitter voor het comité wordt de geschillenregeling geobjectiveerd en versterkt.

Georges Hanot (l), onafhankelijk voorzitter governance comité code faire handelsrelaties van het Belgisch ketenoverleg agrovoeding en Michael Hutchings (r), onafhankelijk voorzitter European Supply Chain Initiative

B-F-A, AGROFRONT (ABS, BOERENBOND en FWA), FEVIA,  UCM, UNIZO en COMEOS hebben op 20 mei 2010 samen als Belgische ketenoverleg van de agro-voedingsketen het initiatief genomen om een gedragscode op te stellen ter ondersteuning van faire handelsrelaties Ook de BABM, de Belgo-Luxemburgse Vereniging van Merkartikelfabrikanten, heeft de code mee onderschreven.

Het ‘governance comité’ bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die de Gedragscode hebben ondertekend. Het beheert de code, doet voorstellen tot bijsturing, ontwikkelt en bewaakt de procedures van de geschillenregeling en behandelt groepsklachten over inbreuken op de code.

Om de werking van het comité te versterken en te objectiveren is een externe, onafhankelijke voorzitter aangezocht. Hij zit de vergadering van het comité voor, leidt de discussie in goede banen en waakt over de overeengekomen escalatieprocedure en het principe van comply or explain.

Op de eerste werkvergadering van het comité onder het voorzitterschap van Georges Hanot is beslist toe te werken naar een informatievergadering op 20 maart 2018 voor stakeholders over de code, de werking van het comité, de mogelijkheden die bedrijven hebben om zelf werk te maken van faire handelsrelaties en hoe om te gaan met inbreuken op de code.

Georges Hanot is erkend bemiddelaar en begeleidt bedrijven met advies en coaching rond leiderschap en groeistrategieën. Hij heeft doorheen de jaren ervaring opgebouwd als CEO van een retail-organisatie en fungeerde ook als bestuurder en CEO van een merkenhouder waarvan de producten via de door haar beleverde retail de weg naar de consument vindt. Vanuit die hoedanigheid zetelde hij ook in raden van bestuur en overlegorganen van zowel retail (Comeos) als van producenten en leveranciers aan diezelfde retail (Agoria, Febin).

“Zowel in mijn bedrijfsbegeleidingsactiviteit, als in bemiddelings- en faciliteringspraktijk mocht ik diverse collaboratieve, conflict-vermijdende onderhandelingen begeleiden, groepen van uiteenlopende stakeholders procesmatig tot efficiënte samenwerking aansturen, alsook gerezen disputen in goede banen, en tot minnelijke oplossingen leiden. Ik breng deze ervaring graag mee in mijn rol als onafhankelijk voorzitter van het governance comité van de gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen.”