Grensaankopen voeding en dranken in Frankrijk verdubbeld sinds 2010

10.08.2016

Onderzoek door marktonderzoeksbureau GfK bij 5000 Belgische huishoudens toonde reeds aan dat Belgen hun voeding en drank steeds meer aankopen in onze buurlanden. Nieuwe cijfers laten zien dat vooral Frankrijk de voorbije jaren profiteert van een stijgend aantal Belgische aankopen. FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, waarschuwt voor een negatieve impact op de werkgelegenheid en vraagt een taks stop voor voedingsproducten op de Belgische markt.

Belgen kopen alleen al in Frankrijk voor 100 miljoen euro voeding en dranken 

Het onderzoek van GfK is gebaseerd op 5.000 gezinnen die op continue basis hun aankopen met betrekking tot algemene voeding doorgeven. Met behulp van een scanner geven de respondenten in welke aankopen ze waar hebben gedaan. Het onderzoek toonde aan dat dat Belgen in 2015 voor 723 miljoen euro voeding en dranken aankochten in onze buurlanden. De grensaankopen zitten bovendien duidelijk in de lift: sinds 2008 kochten Belgen 40% meer over de grens. De nieuwe data geven nu meer gedetailleerde informatie. “Vooral Franse supermarkten zien steeds meer Belgen aan de kassa: sinds 2010 verdubbelde het aantal grensaankopen richting Frankrijk. We verliezen vandaag ongeveer 100 miljoen inkopen aan onze zuiderburen alleen al, om nog te zwijgen over Nederland, Luxemburg en Duitsland. Dat zijn zorgwekkende cijfers want elke euro die we uitgeven in de buurlanden is een verlies voor de Belgische economie. Het dreigt de effecten van de taks shift en van onze sterke export teniet te doen en zal onvermijdelijk jobverlies in de Belgische voedingsindustrie tot gevolg hebben,” waarschuwt Chris Moris, directeur-generaal bij FEVIA.

1 op 3 Belgen is een grensshopper 

Uit het nieuwe onderzoek komt een duidelijk profiel van de Belgische grensshopper naar voor. Het gaat om consumenten die meestal niet trouw zijn aan één winkel of merk en die prijsgevoelig zijn. De Belgische grensshopper woont gemiddeld op 18 kilometer van een van de buurlanden. Dat veel Belgische consumenten voldoen aan deze beschrijving blijkt uit de cijfers: vandaag gaat 1 op 3 Belgen minstens één keer per jaar over de grens om voeding en drank aan te kopen. 22,7% doet dat zelfs 2 keer of meer per jaar. Leeftijd en inkomen blijken dan weer geen invloed te hebben op het shoppingsgedrag over de grens. 

Taks stop nodig om jobs in België houden

Uit het onderzoek van GfK blijkt nog dat binnenkort een kwart van de Belgen 2 keer of meer per jaar over de grens voeding en dranken zullen aankopen en dat die groep dat steeds vaker zal doen. Belgen die éénmaal hebben “geproefd” van het grensaankopen zullen steeds vaker en meer voeding en dranken over de grenzen aankopen. Daardoor dreigt de Belgische economie automatisch nog een extra 150 miljoen euro te mislopen. “Als we geen actie ondernemen om de competitiviteit van onze producten op de Belgische markt te versterken dreigt er een sneeuwbaleffect te ontstaan door de opeenstapeling van taksen en heffingen. We hebben immers al hogere btw-tarieven dan onze buurlanden, een verpakkingsheffing, hogere accijnzen, het Groene Punt, de zogenaamde "gezondheidstaksen”, enzovoort,” aldus Jean Eylenbosch, voorzitter van FEVIA. “Hoog tijd dus om deze evolutie een halt toe te roepen: we moeten beseffen dat we een klein land zijn met een open economie. Wij stellen een aanpak voor op twee fronten. We pleiten ten eerste voor een taks stop: bijkomende taksen en heffingen op voeding en dranken zijn uit den boze als we jobs in ons land willen houden. Daarnaast blijft ook het wegwerken van de loonkostenhandicap en de energiekostenhandicap waar onze bedrijven mee kampen een prioriteit.”