Kris Peeters steunt het Ketenoverleg: samen tegen verplichte oorsprongsetikettering

08.05.2015

Verplichte oorsprongsetikettering op verwerkte vleeswaren en zuivelproducten is geen goede zaak, vinden zowel de partners in het ketenoverleg als Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. FEVIA is als lid van het Ketenoverleg* opgetogen over de steun van de minister in dit dossier dat de competitiviteit van Belgische voedingsproducenten aanbelangt.

“Verplichte oorsprongsetikettering kan misbruikt worden om gelijkaardige producten uit andere lidstaten te verdringen. Dit past niet in een eengemaakte markt,” aldus Kris Peeters. Hij zal bij Europa aandringen op een vrijwillige oorsprongsetikettering die het marketingpotentieel van een typisch product of productieproces uit een streek net versterkt.

* de partners van het Ketenoverleg: Boerenbond, ABS, BEMEFA, COMEOS, FWA, FEVIA en UNIZO.