Nieuwe FEVIA voorzitter vraagt pragmatisme en overleg van overheid

02.12.2015

De nieuwe FEVIA voorzitter Jean Eylenbosch (Chaudfontaine en Coca-Cola Enterprises Belux) roept de overheid op om samen met de voedingsindustrie werkgelegenheid te creëren en pragmatische oplossingen uit te werken voor uitdagingen als zwerfvuil en obesitas. “We moeten inzetten op kwaliteit en innovatie: daarmee kunnen we de export van Belgische voeding stimuleren en werkgelegenheid in ons land houden. Ik wil daarbij verder bouwen op het werk van mijn voorganger Bernard Deryckere en met het merk Food.be – Small country. Great food. de fierheid op onze voeding uitstralen,” aldus Jean Eylenbosch.

Erkenning als eerste industriële sector

De omzet van de voedingsindustrie is onder het voorzitterschap van Bernard Deryckere met 11,9% gegroeid, vooral dankzij het succes op verre exportmarkten zoals China, Canada en de Verenigde Staten. De voedingssector kon daardoor als enige industriële sector de voorbije jaren werkgelegenheid in België behouden (88.500 medewerkers direct en nog eens 113.500 medewerkers indirect)en vertoont daarbij een positieve handelsbalans.

Met “Food.be. Small Country. Great Food” slaagde ze er ook in om de Belgische voeding nadrukkelijk op de kaart te zetten in binnen - en buitenland. “We waren al de eerste industriële sector van het land, maar door Food.be worden we nu ook als dusdanig erkend,” aldus aftredend voorzitter Bernard Deryckere. “Met Food.be tonen we in het buitenland hoe fier we zijn op onze voeding, zoals onlangs op de wereldtentoonstelling in Milaan. In het Belgisch paviljoen, dat gemiddeld 15.000 bezoekers per dag trok, werden dagelijks 1 ton Belgische frieten en 750 liter Belgisch bier verkocht.”

Complexe uitdagingen aanpakken vanuit een overlegmodel

De voedingsindustrie wil ook in de komende jaren een voortrekkersrol blijven spelen. Het nastreven van deze groei blijft dus een prioriteit voor Jean Eylenbosch, nieuwe voorzitter van FEVIA. “Laten we vertrekken van onze sterktes: kwaliteit en innovatie zijn de basis van ons groeimodel. We mogen gerust wat meer fier zijn op wat dit kleine land qua voeding produceert.,”aldus Jean Eylenbosch.

Naast groei wil de nieuwe voorzitter van FEVIA ook van overleg een speerpunt maken. De voedingsindustrie moet betrokken worden in gecoördineerde oplossingen om jobs in ons land te houden en maatschappelijke uitdagingen samen aan te pakken.Eylenbosch:“In dit kleine land kunnen we complexe uitdagingen als zwerfvuil en obesitas alleen aanpakken vanuit een overlegmodel. Ik wil de hand uitsteken naar onze overheden om het gesprek aan te gaan in elk van die dossiers. Het is pas wanneer je alle stakeholders rond de tafel brengt en een gezamenlijk plan uitdoktert dat je echt resultaten kunt boeken.“ De zoutreductie, waarbij er een gezamenlijk plan was tussen de overheid, de industrie en de distributie, is een goed voorbeeld daarvan. In enkele jaren tijd consumeert de burger 10% minder zout via een geleidelijke daling van het zoutgehalte in de Belgische voedingsproducten.

Pragmatische aanpak

De nieuwe voorzitter van FEVIA pleit ook voor een pragmatische aanpak op maat van een klein land als België. “We moeten goed beseffen dat we in België werken en leven. De tagline van Food.be is niet toevallig “Small country. Great food“: ons land is noch een eiland, noch een reus. Het is slechts een confettistipje op een grote wereldkaart. We moeten dus realistisch blijven en beseffen dat onze buitenlandse concurrenten aan onze deur staan.” aldus Jean Eylenbosch. 

* * *

Contactpersoon:
Nicholas Courant
Communication manager
Tel: +32 (0)2 432 32 53
GSM: +32 (0)478 24 31 49
E-mail: nc@fevia.be

Over FEVIA:
FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, vertegenwoordigt 28 subsectoren en 663 bedrijven die kwaliteitsvolle voeding en dranken produceren in België. De voedingssector is de onbetwiste koploper binnen de Belgische industrie qua tewerkstelling en omzet. Ze stelt 88.500 medewerkers direct en nog eens 113.500 medewerkers indirect tewerk en genereert een omzet van 48 miljard euro, waarvan 23 miljard uit export.

FEVIA zet zich in voor een duurzame groei van de Belgische voedingsindustrie in overleg met alle stakeholders.

Met het merk “Food.be – Small country. Great food.” zet de sector de kwaliteit, diversiteit en innovatie van de Belgische voeding wereldwijd in de kijker.

Meer informatie:
www.fevia.be - Twitter: @FEVIA_be
www.food.be - Twitter: @Food_be