Persmededeling Ketenoverleg Agrovoedingsketen

02.07.2015

Naar aanleiding van de recente scherpe daling van de varkensprijzen, heeft Piet Vanthemsche, voorzitter van het Ketenoverleg, de Ketenwerkgroep varkens samengeroepen op 1 juli 2015. De oorzaak is een zware verstoring van de Europese markt ingevolge onder meer de verlenging van het Rusland embargo. De Europese beleidsmakers hebben hierbij dan ook een grote verantwoordelijkheid. Alle partners van het Ketenoverleg engageren zich op basis van de gedragscode die zij hebben afgesloten om de actuele crisis niet voor eigen gewin te benutten.

  • De Belgische distributie en de Belgische vleesverwerkende bedrijven hebben het engagement genomen om gedurende 4 weken hun aankoopbeleid niet te laten beïnvloeden door de actuele crisis. Dit betekent dat ze – zoals vandaag – verder hoofdzakelijk Belgisch varkensvlees gebruiken.
  •  Met het oog op een betere monitoring werd een ontwerp varkensprijsindex ontwikkeld. Aan de FOD Economie wordt gevraagd om deze varkensprijsindex nog voor het parlementair reces voor gebruik te valideren.
  • De Belgische vleesketen doet maximale inspanningen voor het garanderen van de voedselveiligheid en de kwaliteit van haar product via lastenboeken en zal deze maximaal aanwenden ter ondersteuning van de promotie van onze export. Waar nodig kunnen de ketenpartners in nauw overleg initiatieven nemen om deze lastenboeken nog beter af te stemmen op specifieke exportmarkten.
  • De partners in het ketenoverleg hebben zich beraden over mogelijke maatregelen om de impact van de sterke prijsval tot een minimum te beperken in ons land.
  • De partners in het ketenoverleg doen een dringende oproep aan de Europese Commissie om alle noodzakelijke maatregelen te nemen zodat de impact van deze crisis op de economie van de varkenssector tot een minimum beperkt wordt, meer in het bijzonder export stimulerende maatregelen, betere monitoring van de markt (prijzen, volume en voorraden vandaag en in de toekomst), het gebruik van alternatieve bronnen van eiwitten in veevoeders, het beheersen van het aanbod.  Zij vragen aan de bevoegde Ministers, W. Borsus, J. Schauvliege en R. Collin om op de eerstkomende Landbouwraad deze vragen te ondersteunen.
  • Tot slot doen de ketenoverleg partners een dringende oproep aan de regionale bevoegde Ministers J. Schauvliege en R. Collin om binnen hun bevoegdheden alle mogelijke maatregelen te nemen.
  • De ketenpartners hebben zich verzekerd van een positief advies van de mededingingsautoriteiten over de inhoud van deze persmededeling.

De partners van het ketenoverleg zullen de situatie op de voet blijven volgen.

Voor meer informatie, kan u de volgende personen contacteren:

Bemefa, Yvan Dejaegher (0477 31 88 75)
ABS, Paul Carpentier (0483 40 11 49)
Boerenbond, Georges Van Keerberghen (0497 25 36 61)
FWA, Ana Granados (0498 25 42 51)
Fevia, Chris Moris (0475 80 58 39)
Febev, Thierry Smagghe (0473 95 07 95)
Fenavian, Anneleen Vandewynckel (0474 36 97 58 95)
Comeos, Marieke Huion (0492 72 93 70)