Strenge (auto)controles op voedselveiligheid zorgen voor meer terugroepingen

28.05.2019

Nieuwe cijfers van het onafhankelijke Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) tonen aan dat het aantal terugroepingen van voedingsproducten stijgt: van 53 in 2017 naar 171 in 2018. Voor Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, toont die stijging vooral aan dat het FAVV meer controleert en dat voedingsbedrijven hun autocontrolesysteem steeds strikter toepassen.

“Voedselveiligheid is en blijft een absolute prioriteit voor Belgische voedingsbedrijven, die hier al jaren flink in investeren en er actief over communiceren. In combinatie met de meldingsplicht en de controles door het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid zorgde ons autocontrolesysteem ervoor dat ons Belgische voedingsbedrijven de voorbije jaren een sterke reputatie uitbouwden op vlak van voedselveiligheid,” aldus Bart Buysse, CEO van Fevia. “Nu komt het erop aan om het evenwicht te behouden. In eigen land moeten we waken dat de consument alert blijft bij elke terugroeping. En internationaal moeten we ervoor zorgen dat alle landen even streng de wetgeving interpreteren en controleren om voedselveiligheid even prioritair te maken als in ons land.”

Drie redenen voor strengere controles

Dat de stijging van het aantal terugroepingen vooral te maken heeft met strengere controles wordt ook door het FAVV bevestigd. Fevia ziet op drie manieren een toegenomen bewustwording voor voedselveiligheid:

  1. Vanuit Europa komen er steeds meer Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)-berichten.
  2. Het FAVV controleert en interpreteert strikter, zowel in eigen land als de meldingen die via RASFF-berichten uit het buitenland binnenkomen.
  3. Voedingsbedrijven scherpen hun eigen controlesysteem aan en controleren zichzelf strenger.

Kwaliteit voeding en dranken blijft onveranderd

De stijging in het aantal terugroepingen is voor Fevia absoluut geen signaal dat de kwaliteit of voedselveiligheid van Belgische voeding en dranken erop zou achteruit gaan. Bart Buysse, CEO van Fevia: “Onze bedrijven maken net het verschil met hun kwaliteit. Wie in ons land op bedrijfsbezoek gaat in de voedingssector merkt meteen dat onze bedrijven samen met hun teams daarin heel ver gaan en heel wat investeren in preventie en controle. De cijfers van het FAVV bevestigen dat er geen enkele indicatie is die aangeeft dat de kwaliteit van voeding erop achteruitgaat, integendeel. Het gaat puur om strengere controles.”