Taksshift treft opnieuw de enige industrie die jobs in ons land houdt

12.10.2015

FEVIA vraagt meer overleg en een breed gezondheidsplan.

Met de nieuwe taks op gesuikerde dranken treft de regering de voedingsindustrie, net de enige industriële sector die de voorbije 10 jaar jobs in België wist te houden. Na de verpakkingstaks, de kilometerheffing en met een duur statiegeldsysteem in de stijgers is dit opnieuw een bittere pil voor een sector die blijft investeren in jobs en innovatie. Volgens FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, dreigt ook deze taks onze competitiviteit aan te tasten zonder een echte oplossing te bieden. Een taks die één ingrediënt en één productcategorie viseert zal grensshoppen en substitutie-aankopen bevorderen maar niet bijdragen tot een betere volksgezondheid. FEVIA pleit daarom voor meer overleg en voor een breed gezondheidsbeleid waarbij alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid opnemen. 

“We begrijpen dat de regering werk wil maken van een taksshift en de gezondheid wil bevorderen, maar stellen serieus vragen bij de manier waarop dit gebeurt,” aldus Chris Moris, directeur-generaal van FEVIA. “De voedingsindustrie investeerde vorig jaar een recordbedrag van 1,3 miljard euro in ons land en ook dit jaar kondigden tal van Belgische voedingsbedrijven bijkomende investeringen in werkgelegenheid en onderzoek aan. We hopen dan ook dat de regering nu snel werk zal maken van een echt en breed gezondheidsbeleid, zoals minister De Block deze week aankondigde. De voedingsindustrie is bereid om mee te werken aan echte oplossingen, maar vraagt om meer overleg en een visie op de lange termijn.”