Verbod titaniumdioxide (E171): voedingsbedrijven investeren in veilige alternatieven

02.02.2022

Als gevolg van een negatief advies door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) mogen voedingsbedrijven het additief titaniumdioxide (E171) vanaf 8 augustus 2022 niet langer gebruiken als kleurstof in voedingsproducten. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, benadrukt dat voedselveiligheid de eerste prioriteit blijft voor voedingsbedrijven, die er alles aan doen om voor het einde van overgangsperiode veilige oplossingen te ontwikkelen.  

Voor Fevia blijft het advies van EFSA steeds het ijkpunt om te bepalen welke additieven veilig zijn voor gebruik in voeding. “Voedselveiligheid blijft de eerste prioriteit voor onze bedrijven, dus wanneer EFSA aangeeft dat ze een additief niet langer als veilig beschouwt, dan ondernemen we uiteraard actie. Heel wat bedrijven hebben de voorbije jaren al proactief veilige alternatieven voor E171 gezocht en gevonden. Voor andere toepassingen blijkt dat lastiger en zal dat de komende maanden extra investeringen vragen in innovatie,” stelt Bart Buysse, CEO van Fevia.

Titaniumdioxide, dat in de natuur voorkomt als een mineraal element, wordt in de voedingsindustrie gebruikt als witmaker in bepaalde voedingsproducten, bijvoorbeeld als onderlaag voor de kleurlaag van snoep en in kauwgom. Bepaalde wetenschappelijke studies linken de nano-vorm van titaniumdioxide, waarin de stof aanwezig is in minuscule deeltjes, aan verschillende gezondheidsrisico’s. Daarom voerde EFSA een nieuwe veiligheidsbeoordeling uit op basis van relevant wetenschappelijk onderzoek.

Als gevolg van die nieuwe analyse adviseerde EFSA in mei 2021 dat E171 niet langer beschouwd kan worden als veilig, wanneer het gebruikt wordt als additief in voedingsmiddelen. Zowel Fevia als de FOD Volksgezondheid adviseerden voedingsbedrijven meteen om te zoeken naar alternatieven. De Europese Commissie nam het advies van EFSA intussen ter harte en publiceerde in januari een verbod op het gebruik van titaandioxide in levensmiddelen, dat zal ingaan op 8 augustus 2022.