Vlaamse voedingsindustrie gaat voor een kwart miljoen ton minder CO2 tegen 2030

29.11.2016

In het kader van de Vlaamse klimaattop, die overmorgen van start gaat, engageert FEVIA Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie, zich om 245.000 ton CO2 te besparen tegen 2030. Dit komt overeen met een daling van 15 % ten opzichte van 2014 of een besparing van 1 miljoen ton CO2-equivalenten in vergelijking met 1990. De sector slaagde er de voorbije jaren in om haar energieverbruik drastisch in te perken maar wil nu verdergaan met 8 concrete actiepunten.

“De Vlaamse voedingsindustrie heeft de voorbije jaren sterk ingezet op het reduceren van de CO2-uitstoot en het verhogen van de energie-efficiëntie. De sector realiseerde daardoor tussen 1990 en 2014 een CO2-reductie van maar liefst 34%,” aldus Jan Vander Stichele, voorzitter van FEVIA Vlaanderen. “Om de ambitieuze Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen, die rond de 35% CO2-reductie ten opzichte van 2005 liggen, moeten we de inspanningen nog opdrijven. De Vlaamse voedingsbedrijven zullen dan ook hun steentje bijdragen met concrete acties.”

Investeren in energiebesparing

FEVIA Vlaanderen wil zeer concreet via 8 actiepunten de klimaatinspanningen verderzetten[1]. 96 voedingsbedrijven zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO) voor energie-intensieve bedrijven. Door te investeren in energiebesparende maatregelen helpt de sector Vlaanderen om haar CO2- en energie-efficiëntiedoelstellingen te behalen. FEVIA Vlaanderen blijft haar leden actief informeren en sensibiliseren over energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energieproductie.

“Voedselverlies beperken en actief bijdragen aan de circulaire economie zijn 2 belangrijke pijlers van ons klimaatengagement,” zegt Nadia Lapage, Secretaris-generaal van FEVIA Vlaanderen. “Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld door nieuwe hoogwaardige toepassingen voor de nevenstromen te ontwikkelen. Zo kan draf, een restproduct van de bierproductie, vezels en eiwitten aan brood toevoegen en cholesterolverlagend werken. De winnaar van de FEVIA innovatiewedstrijden toonde met hun product Specornoos, een ijshoorntje op basis van broodresten, dat er nog tal van mogelijkheden zijn.”

Ook KMO’s betrekken

De voedingsindustrie bestaat voor meer dan 90% uit kmo’s. Om bij die bedrijven veel voorkomende energiebesparende maatregelen te implementeren, bekijkt FEVIA Vlaanderen samen met het Vlaams Energie Agentschap de haalbaarheid van een “mini-EBO” proefproject. Door kmo’s actief te benaderen en hen te begeleiden in het toepassen van eenvoudige maatregelen wil FEVIA Vlaanderen ook hun potentieel gebruiken om de Vlaamse klimaatdoelstelling te realiseren. 

Zonder rekening te houden met de verdere groei van de sector, hoopt FEVIA Vlaanderen dat deze maatregelen en de verdere inspanningen van de individuele voedingsbedrijven 245.000 ton CO2 equivalenten zullen besparen tussen 2014 en 2030. Dat staat gelijk aan een daling met 15% en in vergelijking met 1990 komt dit neer op een besparing van 1 miljoen ton CO2-equivalenten.

De inspanningen van FEVIA Vlaanderen en van een aantal individuele voedingsbedrijven staan op www.vlaamseklimaattop.be