Voedingsindustrie bepleit health-in-all-policies aanpak tegen obesitas

10.02.2017

Brussel, 10 februari 2017 – Verschillende krantenartikelen stellen naar aanleiding van het I.Family onderzoek dat de overheid een cruciale rol moet opnemen in de strijd tegen obesitas en dat preventie alleen niet voldoende is. FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, wijst erop dat de sector zelf reeds jaren pleit voor een “health-in-all-policies” aanpak in de strijd tegen obesitas. Met het Convenant Evenwichtige Voeding, de Belgian Pledge en het engagement om tot een evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid te komen in de Vlaamse scholen zorgt de sector er in samenwerking met de overheid en andere partners bovendien voor dat de gezonde keuze steeds meer de gemakkelijke keuze wordt, ook voor jongeren. 

Health-in-all-policies is geen “betutteling”

Dat individuele voorlichting en begeleiding een essentieel onderdeel zijn in de strijd tegen obesitas is duidelijk, maar dat ze zouden volstaan is zeker niet de mening van de voedingsindustrie. FEVIA bepleit reeds jaren een fundamentele aanpak waarbij alle betrokken partijen onder leiding van de overheid samen de strijd tegen obesitas opvoeren met concrete acties. Volgens experts wereldwijd is de zogenaamde “health-in-all-policies” aanpak de enige fundamentele oplossing voor een complex probleem als obesitas. 

Dat individuele voorlichting en begeleiding een essentieel onderdeel zijn in de strijd tegen obesitas is duidelijk, maar dat ze zouden volstaan is zeker niet de mening van de voedingsindustrie. FEVIA bepleit reeds jaren een fundamentele aanpak waarbij alle betrokken partijen onder leiding van de overheid samen de strijd tegen obesitas opvoeren met concrete acties. Volgens experts wereldwijd is de zogenaamde “health-in-all-policies” aanpak de enige fundamentele oplossing voor een complex probleem als obesitas. 

Voedingsbedrijven betrekken in zo’n beleid is essentieel om tot realistische oplossingen te komen. De Belgische overheid heeft dit begrepen en ondertekende in 2016 een Convenant Evenwichtige Voeding met de sector. Daarin gaan de overheid en de voedingssector samen voor een becijferde daling van de inname van calorieën en voor een evenwichtig aanbod aan voeding. Bedrijven zorgen ervoor dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt door de samenstelling van producten aan te passen, door kleinere portiegroottes aan te bieden of door beter te communiceren. Dat zo’n samenwerking tussen overheid en industrie kan werken, bewees het Zoutconvenant dat een effectieve daling van de zoutinname van maar liefst 10% realiseerde. 

Verantwoorde marketing naar kinderen

De voedingsindustrie erkent dat consumenten reeds op jonge leeftijd de basis voor een gezonde levensstijl leggen, onder meer met een evenwichtig voedingspatroon. De sector ging recent nog met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen het engagement aan om tot een evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid te komen in de Vlaamse scholen. 

Ook op het vlak van marketing neemt de sector haar verantwoordelijkheid. FEVIA lanceerde samen met UBA en COMEOS twee reclamecodes: in 2005 de FEVIA Reclamecode en in 2012 de Belgian Pledge. De Reclamecode bevat duidelijke basisregels waaraan elke voedingsproducent zich moet houden en die wordt gecontroleerd door de JEP. De Belgian Pledge is een code met specifieke regels die voorschrijven welke producten de voedingsbedrijven wel en niet kunnen adverteren naar kinderen, zowel op TV, op internet als in scholen. We kunnen immers van kinderen jonger dan 12 jaar nog niet verwachten dat ze voldoende kritisch omgaan met die reclame en marketing.

De Belgian Pledge kiest ervoor, in lijn met de EU Pledge, om marketing toe te laten voor producten die aan een realistische set van criteria voldoen. Daardoor motiveert de Belgian Pledge bedrijven om producten met een nieuwe receptuur op de markt te brengen waardoor consumenten eenvoudiger kunnen kiezen voor producten die passen binnen een gezonde, evenwichtige levensstijl. Die aanpak past dan ook perfect binnen een “health-in-all-policies” beleid dat alle oorzaken van obesitas ten gronde aanpakt onder leiding van de overheid.