Voedingsindustrie verzet zich tegen bijkomende taksen: competitiviteit wordt opgeofferd voor een fiscaal experiment

18.09.2015

Brussel, 18 september 2015, De media melden dat de regering vandaag al zou beslissen nieuwe taksen op bepaalde voedingsmiddelen in te voeren.

Daarbij wordt specifiek één sector geviseerd – de frisdranksector – die nochtans al zwaar belast wordt (jaarlijks 400 miljoen euro aan verpakkingsheffing en accijnzen), waardoor de prijzen van deze producten vandaag al gevoelig hoger liggen dan in de buurlanden.

Deze nieuwe belasting bovenop de bestaande verpakkingsheffing en accijnzen zal de grensaankopen nog extra aanwakkeren en de competitiviteit (en dus de tewerkstelling en de investeringen) aantasten. Dit ligt niet in de lijn van het regeerakkoord dat stelt maximaal te willen inzetten op de versterking van de competitiviteit (“jobs, jobs, jobs”).  

Aan de andere kant zijn de effecten van dergelijke taksen op de volksgezondheid onvoldoende onderzocht en zeer onzeker. Eigenlijk wordt de competitiviteit van Belgische bedrijven dus opgeofferd voor een fiscaal experiment.

De voedingsindustrie levert reeds heel veel inspanningen op het vlak van productsamenstelling (zoutreductie, reductie van transvetten, …), verstrekken van nutritionele info op het etiket en verantwoorde reclame en marketing en zij is bereid om deze inspanningen nog verder op te drijven in overleg met de bevoegde overheden en alle betrokken actoren. 

FEVIA pleit voor het verderzetten en verder uitbreiden van dergelijke positieve acties die, in de strijd tegen overgewicht, veel efficiënter zijn dan ‘alibi taksen’ vermomd als gezondheidstaksen 

* * *
Contactpersoon:
Chris Moris
Director general
Tel: +32 (0)2 550 17 42
GSM: +32 (0)475 80 58 39
E-mail: cm@fevia.be