“Wat eten we morgen?” Fevia lanceert nieuwe duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie

30.11.2021

Gisteren lanceerde Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, een nieuwe duurzaamheidsroadmap, opgebouwd rond 4 pijlers en 15 thema’s. Vanuit de vraag “Wat eten we morgen?” wil de sector de komende jaren het voortouw nemen om met consumenten, ketenpartners en andere stakeholders samen te werken aan een duurzaam voedingssysteem. De online duurzaamheidsroadmap bevat een actieplan waarmee Belgische voedingsbedrijven en hun meer dan 95.000 food heroes de komende jaren liefst 32 concrete ambities willen waarmaken.

Belgische voedingsindustrie zit in een turbulente periode

Op de online jaarvergadering van Fevia neemt Anthony Botelberge, CEO van Frigilunch, de fakkel als Fevia voorzitter over van Jan Vander Stichele (Lotus Bakeries). Hij doet dat op een moment dat de Belgische voedingsindustrie doorheen woelige wateren vaart.

“We zitten midden in een stormachtige periode. Onze bedrijven zagen de voorbije jaren een opeenvolging van golven op zich afkomen. Denk maar aan de Brexit, de verschillende golven in de Covidcrisis, de explosie van onze kosten, de overstromingen, het tekort aan arbeidskrachten en de miljoenen economische schade door ethyleenoxide. Maar we mogen fier zijn dat we als sector niet kopje onder zijn gegaan en dat onze bedrijven zich veerkrachtig tonen!” zegt Anthony Botelberge.

Toch waarschuwt de nieuwe Fevia voorzitter: “De vierde coronagolf dreigt het broodnodige herstel teniet te doen. Onze bedrijven moeten absoluut open kunnen blijven. Maar de explosie van onze kosten is vandaag de grote kopzorg voor veel voedingsbedrijven, vooral wanneer ze die niet kunnen doorrekenen. Wij willen als sector bijdragen aan een duurzaam voedingssysteem met kwalitatieve en innovatieve voeding en dranken. Dat kan alleen als de consument op het einde van de rit de correcte prijs betaalt, rekening houdend met de kosten en investeringen die alle spelers in de voedingsketen maken.”

Onderstaand overzicht illustreert de explosie van kosten voor voedingsbedrijven het voorbije jaar:

Samenwerken aan een duurzaam voedingssysteem

Ondanks de turbulente periode blijft de voedingsindustrie haar kompas op de toekomst richten. Tijdens de covidcrisis polste Fevia bij consumenten en de andere stakeholders naar hun verwachtingen over hoe de sector kan bijdragen aan een duurzaam voedingssysteem. Uit een unieke bevraging blijkt dat steeds meer Belgische consumenten gevoeliger worden voor duurzaamheid bij de aankoop van voeding. Samen met haar leden werkte Fevia de antwoorden van de sector uit in een nieuwe duurzaamheidsroadmap voor de Belgische voedingsindustrie, richting 2025 en verder. Die lanceert ze vandaag met een campagne rond de vraag “Wat eten we morgen?”.

“Het is een vraag die we ons allemaal dagelijks stellen, maar het is voor ons ook een vraag met veel laagjes. Hoe zorgen we voor lekkere, diverse, innovatieve, betaalbare en duurzame voeding en dranken, zowel vandaag als in de toekomst? Als voedingsindustrie erkennen we onze voortrekkersrol om samen met de andere ketenpartners en stakeholders een duurzaam voedingssysteem te creëren en met deze roadmap tonen we dat het ons menens is”, zegt Bart Buysse, CEO van Fevia.

4 pijlers en 15 thema’s met 32 concrete ambities

Ann Nachtergaele, Sustainability coordinator bij Fevia, licht de duurzaamheidsroadmap toe: “De duurzaamheidsroadmap gaat veel verder dan een eenvoudig duurzaamheidsverslag. Ze tekent een traject uit, met een stappenplan rond 4 pijlers, 15 thema’s en een actieplan om 32 concrete ambities richting 2025 en verder waar te maken. Dit wordt het kompas waarmee onze voedingsbedrijven, waaronder ook veel kmo’s, hun eigen duurzaamheidsstrategie kunnen uitwerken, in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Vanuit Fevia staan we klaar om hun hierbij bij te staan.”

De volledige duurzaamheidsroadmap, inclusief concrete actieplannen en initiatieven van onze Belgische voedingsbedrijven en sectoren, ontdek je op www.watetenwemorgen.be